ศาลอาญาคดีทุจริตจำคุกส.ส.เพื่อไทยขอนแก่น3ปี ฐานร่วมแต่งตั้งผอ.ขอนแก่นวิทย์ฯมิชอบ

ศาลอาญาคดีทุจริตมีคำพิพากษาลงโทษอดีต “อ.ก.ค.ศ.”สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 25 ขอนแก่น ประจำปี 2558 จำนวน 14 คน ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ในการแต่งตั้งโยกย้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ซึ่งเป็นโรงเรียนดังประจำจังหวัดขอนแก่น โดยสั่งจำคุกอดีต ผอ.สพม.25 ในฐานะประธานฯ 6 ปี รวมทั้งสั่งจำคุก “บัลลังค์ อรรณพพร” ส.ส.เพื่อไทย 3 ปี

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2563 เวลา 9.00 น. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ขอนแก่น ได้อ่านคำพิพากษา คดีดำหมายเลขที่ อท. (51/2563) ระหว่างนายมีศิลป์ ชินภักดี อดีตผอ.โรงเรียนผดุงนารี จ.มหาสารคาม กับนายกิตติ บุญเชิด อดีตผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25( ขอนแก่น) จำเลยกับพวก 14 คน ปฏิบัติหน้าที่กรรมการการประเมินศักยภาพผู้ขอย้าย/คณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย และอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อกคศ.) สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา (สพม. )25 ขอนแก่น

ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ฐานร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มาตรา 83  มาตรา 91 และมาตรา 162 (1) (4) จัดทำ /รับรอง เอกสารอันเป็นเท็จ กรณีโจทย์คือ นายมีศิลป์ได้ยื่นคำร้องขอย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เมื่อปี 2558

ทั้งนี้คำฟ้องโดยสรุประบุว่า จำเลยและพวกใช้อำนาจในการประเมินการแต่งตั้งผอ.โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(กคศ.) โดยได้นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ซึ่งมีคุณสมบัติด้อยกว่านายมีศิลป์ในขณะนั้นให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โจทย์จึงได้ยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 4 พิจารณาแล้วเห็นว่าจำเลยและพวกได้กระทำความผิดจริงตามฟ้องจึงได้มีคำพิพากษาลงโทษจำเลยดังนี้ จำเลยที่ 1 นายกิตติ บุญเชิด จำคุก 6 ปี จำเลยที่ 2 นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล จำคุก 3 ปี จำเลยที่ 3 นายวีระเดช ชาตา  จำคุก 3 ปี จำเลยที่ 4 นายบัลลังก์ อรรณนพพร (ปัจจุบันเป็นส.ส.ขอนแก่นพรรคเพื่อไทย) ลงโทษจำคุก 3 ปี

จำเลยที่ 4 นายสุรินทร์ หล้าหา จำคุก 3 ปี จำเลยที่ 6 นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา จำคุก 2 ปี จำเลยที่ 7 นายภูวดล หมื่นสีพรหม จำคุก 2 ปี จำเลยที่ 8 นายสุนันท์ คำจันทร์ ลงโทษจำคุก 2 ปี จำเลยที่ 9 นายสมเกียรติ ศรีโนนชัย จำคุก 2 ปี จำเลยที่ 10 นายลิขิต เพชรผล จำคุก 3 ปี จำเลยที่ 11 ว่าที่เรืออากาศตรีเจริญ สุขทรัพย์ จำคุก 3 ปี จำเลยที่ 12 พ.ต.อ.เสถียร ชัยสงคราม จำคุก 3 ปี จำเลยที่ 13 นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ยกฟ้องและจำเลยที่ 14 นายมาโนช ฟั้นฉิม จำคุก 3 ปี

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ ศาลปกครองขอนแก่นได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2561 ให้เพิกถอนคำสั่งที่ 558/2558 ลงวันที่ 30 พ.ย.2558 เฉพาะที่ย้ายและแต่งตั้งนายยุทธศาสตร์ กงเพชร มาเป็นผอ.โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ไปแล้วว่าเป็นการกระทำโดยมิชอบ

                                                                        …………………

 

แสดงความคิดเห็น