โรงรับจำนำรัฐ ช่วยผู้มีรายได้น้อยขยายตั๋วไม่คิดดอกเบี้ย สู้ภัย COVID-19

สถานธนานุเคราะห์  ออกมาตรการรับมือสถานการณ์ COVID-19 ช่วยเหลือประชาชนและแบ่งเบาภาระผู้มีรายได้น้อย โดยการขยายเวลาตั๋วจำนำไม่คิดดอกเบี้ย ทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-31 พ.ค.2563 จำกัด 1 คน 1 สิทธิ์

นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 มีแนวโน้มลุกลาม ส่งผลกระทบรุนแรงในวงกว้างต่อภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก  เล็งเห็นและตระหนักถึงผลกระทบต่อผู้มี่รายได้น้อย หรือผู้ที่ประสบปัญหาทางการเงินเฉพาะหน้าโดยการนำทรัพย์สินมาจำนำในอัตราดอกเบี้ยต่ำ จึงร่วมแถลงข่าวและประกาศโครงการ “สธค.โรงรับจำนำของรัฐ สู้ภัยโควิด-19” อย่างเป็นทางการในเช้าวันนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพ และเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนผ่านพ้นภาวะวิกฤตนี้ไปได้

นายประสงค์ พันธ์ลิมา ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ กล่าวว่า โครงการ “สธค. โรงรับจำนำของรัฐ สู้ภัยโควิด-19” เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ซึ่งประชาชนสามารถรับสิทธิพิเศษ 3 ฟรี คือฟรีที่ 1 ขยายเวลาตั๋วจำนำ 90 วัน แก่ผู้มาใช้บริการวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท ที่มีตั๋วจำนำตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.-31 มี.ค.2563 จะขยายอายุตั๋วจำนำจาก 4 เดือน 30 วัน เป็น 4 เดือน 120 วัน โดยไม่คิดดอกเบี้ย ส่วนการขยายเวลาต้องมาลงทะเบียนที่สถานธนานุเคราะห์ (สธค.) ทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-31 พ.ค.2563 จำกัด 1 คน 1 สิทธิ์

ส่วนฟรีที่ 2 รับของที่ระลึกครบรอบ 65 ปี (เฉพาะผู้มาใช้บริการในวันพุธที่ 29 เม.ย.2563) และฟรีที่ 3 กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน การอบรมเรื่อง “ทองคำ” ให้แก่บุคคลภายนอก การให้ความรู้เรื่องการบริหารเงิน

สำหรับกิจกรรมทั้งหมดจะถูกจัดขึ้นในเดือน พ.ค.นี้ สถานธนานุเคราะห์ หรือโรงรับจำนำของรัฐ เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พม. นับเป็นทางเลือกหนึ่งที่ให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำมีทั้งหมด 39 สาขา

ที่มา:สธค. โรงรับจำนำของรัฐ

แสดงความคิดเห็น