พร้อมใช้!!สู้โควิด-19โรงแรม‘ปัญจดารา’โคราชสละเป็นรพ.สนามรองรับผู้ติดเชื้อ

เวลา 14.00 น. วันที่ 23 มี.ค.63ที่โรงแรมปัญจดารา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายแพพย์สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา , นพ.ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และนายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ ประธานกรรมการบริหารโรงแรมปัญจดารา ได้ร่วมกันแถลงข่าวเรื่องการใช้ประโยชน์จาก โรงแรมปัญจดารา เพื่อเป็นโรงพยาบาลสนามในช่วงการระบาดของโควิด-19

โดยโรงแรมปัญจดาราและจังหวัดนครราชสีมา ได้ตกลงแนวทางปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินการระบาดของโควิด-19 ร่วมกันดังต่อไปนี้1. ในสภาวะปัจจุบัน ถ้าหากทางราชการมีผู้มีอาการเข้าข่ายสงสัย (Patient Under Investigation :PUI)เกินศักยภาพรองรับของภาคราชการ โรงแรมปัญจดาราอนุญาตให้ใช้พื้นที่ ชั้น 6 ทั้งหมดเพื่อสำรองให้กับผู้สงสัยรอพิสูจน์เป็นฟลอร์แรก ส่วนฟลอร์ต่อไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่อาจจะรุนแรงขึ้น โรงแรมปัญจดาราคาจะมอบพื้นที่ให้ตามความต้องการของทางราชการ

2. ในสภาวะที่ทางราชการประกาศการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นเฟส 3 จะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจนเกินศักยภาพการรองรับของภาคราชการ โรงแรมปัญจดาราจะมอบพื้นที่โรงแรมทั้งหมดให้ทางราชการให้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาโควิด-19 โดยใช้เป็นพื้นที่กักกัน (State Quarantine) หรือโรงพยาบาลสนาม (Cohort Ward)โดยมีทีมบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขเต็มรูปแบบ

แสดงความคิดเห็น