ผู้ว่าฯอุดรฯสั่งปิดร้านสะดวกซื้อ 4ทุ่ม-ตี5คุมแพร่ระบาดโควิด-19

ผู้ว่าฯอุดรธานีสั่งปิดร้านสะดวกซื้อตั้งแต่เวลา 4ทุ่ม-ตี5 เริ่ม 26 มี.ค. 63  พร้อมโรงรับจำนำของรัฐทุกแห่งจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จะคลี่คลาย

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร คณะกรรมการโรคติตต่อจังหวัดอุดรธานีได้ออกประกาศ  ฉบับที่ 8 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีมติเห็นชอบสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ดังนี้

1.ร้านสะดวกซื้อที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง โดยให้เปิดจำหน่ายได้ในช่วงตั้งแต่เวลา 05.00 น. – 22.00 น.

2.โรงรับจำนำของรัฐทุกแห่ง ประกอบด้วย สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุดรธานี ๑ สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุดรธานี ๒ สถาธนานุบาลเทศบาลตำบลกุมภวาปี และสถานธนานุเคราะห์ 38

ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราขบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ ประกาศทั้ง 3 ฉบับ เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นตันไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

แสดงความคิดเห็น