ขก.พร้อมจัดโรงทานสู้โควิด-19

ขอนแก่นพร้อมจัดตั้งโรงทาน ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 เริ่ม 30 มี.ค. เป็นต้นไป เวลา 11.00 – 14.00 น. ณ สถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่น  ประชาชนที่มาจะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิ ผู้แจก-ผู้รับต้องใส่หน้ากากอนามัย และ ต้องยืนห่างกัน 1.5 เมตร 

วันที่ 26 มี.ค. 63  ที่ห้องรับรองขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้บริจาคเงิน 100,000 บาท ร่วมสนับสนุนทำโรงทานช่วยเหลือผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงสถานการณ์ โควิด-19 โดยนายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดขอนแก่น พร้อมสมาชิกหอการค้าจังหวัดขอนแก่น รับมอบ

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในสภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้มีการประกาศปิดสถานที่ทำงานหลายแห่ง ส่งผลให้ประชาชนหลายคนไม่มีงานทำ ในสภาพการณ์แบบนี้จึงมีบุคคลที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อร่วมกันมาจัดตั้งโรงทานแจกจ่ายอาหารช่วยเหลือกันและกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนบางส่วนที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมาที่ จังหวัดขอนแก่น มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่เคยได้รับในปัจจุบัน และผู้ที่รายได้ต่ำกว่าคนทั่วไป หรือพวกเร่ร่อน ตกงาน เพื่อเขาได้รับประทานอาหารอิ่มท้องในช่วงเกิดปัญหาโควิด-19 ระบาด โดยจะเริ่มต้นวันที่ 30 มี.ค. เป็นต้นไป เวลา 11.00 – 14.00 น. ณ สถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่น อาหารทำเป็นชุด 500 ชุด แจกจ่ายให้ประชาชนที่มารับแจกที่ได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ผู้แจกและผู้รับแจกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ผู้แจกจ่ายอาหารทุกคนต้องยืนห่างกัน 1.5 เมตร และยืนห่างจากผู้มารับอาหารแจก 1.5 เมตร อาหารที่แจกต้องสะอาด ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และต้องปรุงสุกใหม่

แสดงความคิดเห็น