วอนผู้ให้บริการส่งอาหารทำความสะอาด ก่อน-หลัง STOP COVID-19 สร้างความเชื่อมั่น

ท่ามกลางภาวะการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ในประเทศไทยดูจะได้รับผลกระทบเกือบทุกจังหวัดรวมถึงจังหวัดขอนแก่นด้วย การออกประกาศและข้อบังคับจากทางการเพื่อสั่งห้ามมิให้ร้านอาหารซึ่งเป็นครัวของคนในเมืองจัดที่นั่งไว้สำหรับบริการลูกค้าในจังหวัดขอนแก่น ทำให้ประชาชนหันมาใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชั่น Gran หรือ Panda Food มารับประทานที่บ้านจำนวนมาก

เกี่ยวกับกรณีนี้ นพ.ชาตรี เมธาธราธิป ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 7 ได้กล่าวในรายการสถานการณ์โควิด-19 ทางแฟนเพจ NBT ทีวีอีสานว่า ตนมีความห่วงกังวลว่าผู้ที่ให้บริการส่งอาหารได้ทำความสะอาดกล่องบรรจุอาหารด้านหลัง มีการทำความสะอาดมือ ก่อนและหลังสัมผัสถุงใส่อาหารหรือไม่ หากไม่ได้ดำเนินการอาจจะเป็นสาเหตุให้เชื้อโควิด-19 แพร่ระบาดแบบส่งตรงถึงบ้าน จึงวอนผู้ให้บริการทุกคนตระหนักและร่วมกัน STOP COVID-19 แล้วเราจะผ่านวิกฤตหนี้ไปด้วยกัน

 

 

แสดงความคิดเห็น