จังหวัดขอนแก่น ตั้งจุดตรวจร่วมเพื่อควบคุมการติดต่อของเชื้อโควิด-19

จ.ขอนแก่นตั้งจุดด่าน9จุด ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 

วันนี้ (26 มี.ค. 63) ที่จุดตรวจร่วมเพื่อควบคุมการติดต่อของเชื้อโควิด-19 หน้า สภ.ขาสวนกวาง ถ.มิตรภาพ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของจุดตรวจร่วมเพื่อควบคุมการติดต่อของเชื้อโควิด-19

จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดตั้งจุดตรวจฯ ได้แก่ 1.สภ.พล บริเวณด้านหน้า บนถนนมิตรภาพ 2.สภ.แวงน้อย ตั้งจุดตรวจหน้า สภ.แวงน้อย 3.สภ.บ้านไผ่ ตั้งจุดตรวจเส้นทางอำเภอบ้านไผ่-บรบือ ถนนแจ้งสนิท 4.สภ.กระนวน ตั้งจุดตรวจหน้าห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส อำเภอกระนวน 6.สภ.หนองเรื อตั้งจุดตรวจหน้าตู้ยาม (ต. 01) ใกล้ห้างสรรพสินค้า Tesco Lotus ทางไปอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 7.สภ.ชุมแพ ตั้งจุดตรวจหน้า สภ.ชุมแพ ถนนมะลิวัลย์ 8.สภ.เขาสวนกวาง ตั้งจุดตรวจหน้า สภ.เขาสวนกวาง ถนนมิตรภาพ สภ.เมืองไหม ตั้งจุดตรวจบริเวณรอยต่อถึงห้วยสายบาตร ถนนขอนแก่น- ยางตลาด และ 9.สภ.หนองสองห้อง ตั้งจุดตรวจแยกหมู่บ้านทางพาด ถนนเจนจบทิศ โดยบูรณาการกำลังในการตั้งจุดตรวจร่วมกับ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข ขนส่ง และจัดเก็บข้อมูลยานพาหนะบุคคลที่เดินทางตามแบบ ขก.1

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยถึงการตั้งด่านตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ว่า การกำหนดจุดตั้งด่านทั้ง 9 จุด นั้น ทั้งนี้ ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น และได้เชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจและนายอำเภอทุกอำเภอ พิจารณาร่วมกันร่วมกัน เช่น อำเภอชุมแพ กำหนดจุดที่หน้าสถานีตำรวจชุมแพ ซึ่งเป็นจุดสกัดที่ครอบคลุม 3 อำเภอ เส้นทางจากทางกรุงเทพ ฯ ผ่านมาเส้นทางชัยภูมิ หรือจากหนองบัวลำภู และจังหวัดเลย เพื่อจัดเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมในห้บริการประชาชน เพื่อลดการจราจรที่ติดขัดเป็นต้น และจุดอื่น ๆ ที่เป็นเส้นทางเชื่อมต่อจากหลายๆจังหวัด เช่น เส้นทางเชียงยืน เพื่อประชาชน ได้รับการอำนวยความสะดวกให้มากที่สุด โดยได้เริ่มดำเนินตั้งด่านตรวจทั้ง 9 จุด ตั้งแต่เวลา 00:01 น. เมื่อเช้าวันนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่ใช้เส้นทางตามจุดต่างๆ เป็นอย่างดี โดยจะเน้นการตรวจคัดกรองผู้โดยสารรถยนต์ส่วนบุคคล เนื่องจากผู้โดยสารที่เดินทางรถโดยสารสาธารณะนั้น ได้มีการตรวจคัดกรองอยู่แล้วตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม เพื่อลดภาระของพี่น้องประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่

นอกจากนี้ จังหวัดขอนแก่นได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติการด้วยความสุภาพ และเข้าใจถึงพี่น้องประชาชนในการเดินทาง และต้องปฏิบัติตามระเบียบที่วางเอาไว้ และให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าหน้าที่ ตามแบบ ขก.1 โดยมีการผลัดเปลี่ยนตลอด 24 ชั่วโมง แบ่งเป็น 3 ผลัด โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

#PRKHONKAEN

แสดงความคิดเห็น