ประวัติการเดินทางของผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายแรกของจังหวัดมหาสารคาม

รายงานข่าวแจ้งว่าวันที่ 28 มี.ค. 63 เวลา 09.00 น. ศูนย์ป้องกันควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมหาสารคาม ได้เปิดเผยประวัติการเดินทางผู้ติดเชื้อรายแรกของจังหวัดมหาสารคาม ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงมีอาชีพเป็นนักดนตรี เดินทางไปทำงานในร้านอาหาร ร้านเหล้า จาก อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ไป กรุงเทพฯย่านเยาวราชและปิ่นเกล้า และกลับมาบ้านเกิดที่อ.พยัคภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

ประวัติการเดินทางฉบับเต็ม

 

แสดงความคิดเห็น