มทร.อีสานมอบ Aerosol boxes ให้ รพ.มหาราชนครราชสีมา สู้โควิด 19

มทร.อีสาน เปิดตัว Aerosol boxes อุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ของบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมส่งมอบโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ท่ามกลางสถานการณ์การต่อสู้กับการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางกรแพทย์คือผู้ที่มีบทบาทเป็นเสมือนแม่ทัพ นำทีมพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าไปต่อกรกับเหล่าศัตรู อาจารย์ ดร.รักชาติ กลิ่นกล้า อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เปิดเผยว่า คณะทำงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติภารกิจของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จึงได้ริเริ่มความคิดในการออกแบบ Aerosol box เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อระหว่างการทำหัตถการกับผู้ป่วยสำหรับทีมงานแพทย์และพยาบาล โดยจุดเริ่มต้นของไอเดียนี้ เริ่มจากเห็นโพสเกี่ยวกับคุณหมอ Lai Hsien-yung ในใต้หวัน ได้ออกแบบ Aerosol box อย่างง่าย เพื่อใช้ป้องกันละอองลอย(aerosol) ในขั้นตอนการใส่ท่อช่วยหายใจ ผมจึงคิดว่าคุณหมอและคุณพยาบาลในบ้านเราควรมีไว้ป้องกันตนเองเป็นอย่างยิ่ง จึงทำการปรับแบบจากชิ้นงานของต้นฉบับ เพื่อให้ใช้แผ่นอะคริลิกได้คุ้มที่สุดครับ  ซึ่งผมได้มีการติดต่อกับทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ผ่านคุณอรุโณทัย อินทรกำแหง เพื่อเสนอแบบและรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้งานเพื่อนำมาปรับให้ใช้งานได้เหมาะสมที่สุด

ในส่วนอุปกรณ์ Aerosol box ผลิตจากแผ่นอะคริลิกใส หนา 4 มม. มี 2 แบบ คือ 1. Aerosol box สำหรับการทำหัตถการใส่ท่อช่วยหายใจ เป็นกล่องขนาดเล็ก ประมาณ 50 x 50 x 40 cm3 2. Aerosol box สำหรับงานตรวจคัดกรองและซักประวัติ เป็นกล่องขนาดใหญ่ ประมาณ 90 x 80 x 40 cm3  ผลิตจากวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน สามารถทำความสะอาดได้ง่าย และออกแบบให้เหมาะสำหรับคนไทย ซึ่งเหมาะสำหรับเป็นอุปกรณ์ใช้ป้องกันละอองที่แพร่กระจายจากผู้ป่วย

ภายหลังการสำรวจความต้องการจากแพทย์ พยาบาลและผู้ปฏิบัติงานจากโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา พบว่ามีความต้องการ Aerosol box ทั้งสิ้น 37 กล่อง ซึ่งขณะนี้มีการรวบรวมเงินบริจาคจากทางทีมพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชและกองทุนเพื่อนมารีย์วิทยา ซึ่งสามารถจัดทำได้จำนวน 10 กล่อง และจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มทร.อีสาน ได้อีกจำนวนหนึ่ง โดยเบื้องต้นได้นำเครื่องต้นแบบไปมอบให้แก่ทางโรงพยาบาลมหาราชเรียบร้อยแล้วครับ และสำหรับท่านที่สนใจร่วมสมทบทุนผลิตอุปกรณ์นี้เพิ่ม สามารถติดต่อได้ที่ Facebook : Rakchat Klinkla ส่วนอุปกรณ์ Aerosol box สำหรับการสัมภาษณ์และตรวจคัดกรองผู้ป่วย ตอนนี้ผมมีการออบแบบไว้ด้วย และทราบว่าคณะวิทยาศาสตร์ฯร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ได้ทำการปรับปรุงแบบและดำเนินการผลิตแล้ว ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งมอบให้โรงพยาบาลได้ใช้งานต่อไปครับ ดร.รักชาติ กล่าวทิ้งท้าย

///////////////////////////////////////////////////////

แสดงความคิดเห็น