ทน.ขอนแก่นลุยล้างเมือง ขจัดเชื้อโควิด-19

เทศบาลนครขอนแก่น ลงพื้นที่ปฏิบัติการล้างทำความสะอาดบริเวณถนนหน้าเมือง เพื่อหยุดแพร่กระจายโควิด-19

นายธีระศักดิ์ ทีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายทัศนัย ประจวบมอญ ผู้อำนวยส่วนส่งเสริมสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสุขาภิบาล สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น ลงพื้นที่ปฏิบัติการล้างทำความสะอาดบริเวณถนนหน้าเมือง เพื่อทำความสะอาด แล้วก็ทำลายเชื้อโดยใช้คลอรีนเข้มข้นและล้างออกด้วยน้ำเปล่าด้วยกำลังของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมถึงฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานเทศกิจ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับให้ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ บริเวณนั้น ในเรื่องการใช้บริการที่เกี่ยวกับเรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 4) และเพิ่มเติม (ฉบับที่5) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ถึง 12 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา

สุดท้ายนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการร้านค้า และผู้มาใช้บริการให้ความร่วมมือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 4) และเพิ่มเติม (ฉบับที่5) เพื่อให้การขับเคลื่อนการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องชาวขอนแก่นจะร่วมฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

แสดงความคิดเห็น