ผู้ว่าฯโคราชออกคำสั่งจัดระเบียบ  ร้านสะดวกซื้อทุกแห่ง ต้องสวมหน้ากาก-วัดไข้-จัดSocial Distancing

ผู้ว่าฯโคราชออกคำสั่งจัดระเบียบ  ร้านสะดวกซื้อทุกแห่ง ต้องใส่หน้ากากทุกครั้งที่มาใช้บริการ วัดอุณหภูมิร่างกาย กดแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ จัด Social Distancing รักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร

นายวิเชียร จันทรโณทัย  ประธานคณะกรรมการโรคติตต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้ออกประกาศ  ฉบับที่ 7 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1.ให้ร้านสะดวกทุกร้านในจังหวัดนครราชสีมา จัดเจลล้างมือและวัดอุณหภูมิร่างกาย ให้ผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าไปในบริเวณร้าน

2.ห้ร้านสะดวกทุกร้านในจังหวัดนครราชสีมาแนะนำให้ผู้มาใช้บริการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยก่อนเข้าทุกครั้ง

3.ห้ร้านสะดวกทุกร้านในจังหวัดนครราชสีมาจัดระเบียบให้ผู้มาใช้บริการขณะรอชำระเงินให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า1เมตร

 เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นตันไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

แสดงความคิดเห็น