บ้านไผ่ ขก.ยกระดับความปลอดภัย ตั้งด่านชุมชน’ห้ามคนเข้า-ออกหมู่บ้าน หยุดโควิด-19

ชาวอำเภอบ้านไผ่ ยกระดับความปลอดภัย ใช้กลยุทธ์ด่านชุมชน  หยุดไวรัส COVID-19 

30 มี.ค. 2563 น.ส.ณิชากร กมลคร ปลัดอำเภอประจำตำบลในเมือง เปิดเผยรายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่ 29 มี.ค. 63 ต่อนายนายอำเภอรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้้านไผ่ จ.ขอนแก่น
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ชรบ. จิตอาสา คณะทำงานเฝ้าระวังฯหมู่บ้าน ต.ในเมือง ทั้ง 9 หมู่บ้าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด่านชุมชนคัดกรองระดับหมู่บ้าน เพื่อยกระดับความเข้มข้นใช้กลยุทธ์ “พลังด่านชุมชน พลังคนบ้านไผ่ ต่อสู้เอาชนะ COVID-19 หยุดอาชญากรรมและยาเสพติด” ซึ่งด่านชุมชนจะมีหน้าที่หลัก 4 ประการ
1)คัดกรองคนที่อื่นเข้าหมู่บ้าน หากไม่มีธุระจำเป็นไม่ให้เข้า และจดบันทึกประวัติผู้มีธุระจำเป็นที่เข้าหมู่บ้าน
2)ป้องปราบเฝ้าระวังคนในหมู่บ้านให้อยู่บ้านไม่ให้ออกไปนอกหมู่บ้านหากจำเป็นต้องออกนอกหมู่บ้านต้องใส่หน้ากากอนามัยไม่ใส่ไม่ให้ออก
3)ป้องปรามเฝ้าระวังคนในหมู่บ้านไม่ให้รวมกลุ่มกันไม่ว่ากิจกรรมใดๆ
4)ตรวจตราดูแลความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านเฝ้าระวังอาชญากรรมลักขโมยและยาเสพติด ดำเนินการเข้มข้นตั้งแต่ 28 มี.ค. 63 – 15 เม.ย. 63

แสดงความคิดเห็น