นายกฯ ธีระศักดิ์ห่วงปากท้องคนขอนแก่นพิษโควิด-19เสนอจว.เร่งมาตรการช่วยเหลือ

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น พร้อมเสนอแนวคิดช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด -19 รวมถึงผู้ประกอบการต่างๆในจังหวัดขอนแก่น

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ,นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ,นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วม “ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น” โดยมี ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน และมี นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ,นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ,นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปลัดจังหวัดขอนแก่น ตำรวจภูธรภาค 4 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น โรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ขณะนี้พบผู้ป่วยจำนวนเพิ่มมากขึ้นในกรุงเทพมหานครอย่างรวดเร็ว ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว จากการประกาศดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนส่วนหนึ่งเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อกลับภูมิลำเนา ดังนั้นคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จึงขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัดทำแผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรค ระดับอำเภอและหมู่บ้าน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ประชุมเกี่ยวกับการเตรียมแผนดำเนินการในการสกัดกั้นการนำเชื้อเข้าสู่จังหวัดขอนแก่น โดยเส้นทางบก ในส่วนสถานีขนส่งผู้โดยสารภายใต้การกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทั้ง 4 สถานี คือ สถานีขนส่งอำเภอบ้านไผ่ สถานีขนส่งแห่งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น สถานีขนส่งอำเภอชุมแพ และสถานีขนส่งอำเภอภูเวียง ให้มีเจ้าหน้าประจำจุดต่างๆ ทำการคัดกรองและลงทะเบียนอย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี้ นายแพทย์ ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น ได้แจ้งว่าผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 3 รายของจังหวัดขอนแก่น อาการดีขึ้นและกลับบ้านแล้วทั้ง 3 ราย…ณ ตอนนี้ จังหวัดขอนแก่น ไม่มีผู้ติดเชื้อ

พร้อมกันนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้นำเสนอแนวคิดในที่ประชุมว่า ขณะนี้รัฐบาลกำลังลดการรวมคนเป็นกลุ่ม ส่งผลให้มีคนตกงานจำนวนมาก หากหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายของจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมผนึกกำลังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน กำหนดมาตรการที่มีมาตรฐาน เพื่อช่วยผ่อนปรนสามารถคลี่คลายสถานการณ์ที่ตึงเครียด รวมทั้งช่วยเหลือผู้ที่ตกงาน ,ร้านค้า,ห้างร้าน รวมถึงกิจการโรงแรม ที่แบกรับภาระค่าใช้จ่าย เราควรมีแผนรองรับในสถานการณ์เช่นนี้ไปพร้อมๆกัน โดยกำหนดมาตรการอย่างมีมาตรฐานที่มีการบริหารจัดการอย่างดี

ทั้งนี้ หากความคืบหน้าเป็นอย่างไร เทศบาลนครขอนแก่นจะรายงานให้ทราบในลำดับต่อไป

แสดงความคิดเห็น