เรียนฟรี 3 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น มอบทุนสู้โควิด 19

วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น มอบทุนเรียนฟรี 3 ปี สู้โควิด 19
ทุนเรียนต่อ – วันที่ 1 เม.ย. 30 แฟนเพจวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น โพสต์ข้อความว่า วิทยาลัยได้เปิดรับสมัครทาง Online แล้วที่ www.tkk.ac.th โดยระดับ ปวช. สมัคร 2,000 บาท เรียนฟรี 3 ปีไม่มีค่าเทอม สำหรับ ปวส. มีทุนเรียนฟรีจากสถานประกอบการเรียนไปด้วยมีรายได้ไปด้วย ซึ่งมีสาขาที่เปิดสอน ประดับด้วยช่างกลโรงงาน, ช่างไฟฟ้ากำลัง, บัญชี, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โทร 043-237463 เพื่อลดภาระทุกครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด 19
แสดงความคิดเห็น