หมอสมศักดิ์ย้ำโควิด 19 รักษาหาย กลางเมษาฯตัวเลขไม่เพิ่มแสดงว่าคุมได้

 “ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า” ยืนยันโควิด 19 สามารถรักษาให้หายขาดได้จริง โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มาจากเป็นกลุ่มสูงอายุและมีโรคประจำตัว แต่เมื่อรักษาหายแล้วยังต้องกักตัวเองอย่างน้อย 4 สัปดาห์ โดยผู้ป่วยที่พบขอนแก่นยังไม่มีอาการรุนแรง ระบุหากภายในกลางเดือนเมษายน สถานการณ์ไม่รุนแรงเพิ่มขึ้นถือจำกัดการแพร่ระบาดได้

ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า รอง ผอ.รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ “อีสานบิซ” เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ว่า ผู้ติดเชื้อโควิด 19 สามารถรักษาหายได้จริง โดยปกติจะมีอัตราการเสียชีวิตต่ำเพียง 2-3 % เท่านั้น และกลุ่มผู้เสียชีวิตส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุ หรือกลุ่มที่มีโรคประจำตัว ภูมิคุ้มกันต่ำโดยเฉพาะกลุ่มที่มีอาการปอดติดเชื้อต้องใช้เครื่องช่วยหายใจมักจะเสียชีวิต และสถานการณ์ของผู้ติดโควิด 19

จ.ขอนแก่นจัดเป็นกลุ่มไม่รุนแรง มีการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 5 วัน 1 ราย 7 วัน 1 ราย และ 10 วัน 1 ราย ทั้งนี้หลังจากผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วกลับไปบ้านจะต้องกักกันตัวเองอีก 4 สัปดาห์ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการป้องกันการแพร่เชื้อ โดยไม่ควรเดินทางไปที่แออัด แม้โอกาสการติดเชื้อโควิด 19 ซ้ำจะมีน้อยกว่า 1 ใน 8 ซึ่งถือว่าน้อยมาก

ศ.นพ.สมศักดิ์ กล่าวถึงแนวทางการรักษาของจังหวัดขอนแก่นว่า มีความแตกต่างจากบริบทของพื้นที่อื่นๆ โดยจะเริ่มจากคัดกรองว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ ก่อนจะส่งตรวจหาผลเลือดว่าเป็นบวกหรือลบ และส่งเข้าโรงพยาบาล โดยจะแยกว่ามีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด สำหรับผู้ติดเชื้อในจ.ขอนแก่น มีการให้ยาต้านไวรัสทั้ง 3 ราย แม้อาการจะไม่รุนแรง แต่ทีมแพทย์ประเมินแล้วว่า มียาเพียงพอจึงได้เลือกให้ยารักษา

สำหรับผู้ป่วยที่มีความรุนแรงต้องใช้เครื่องหายใจจัดเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการรักษาที่รุนแรง ผู้ป่วยที่มีภาวะการหายใจล้มเหลวจัดอยู่ในกรณีรุนแรงมาก ซึ่ง 2 กรณีหลังจังหวัดขอนแก่นยังไม่พบ ส่วนเรื่องขวัญกำลังใจของบุคคลากรทางการแพทย์ดีกว่าช่วง 2 อาทิตย์ ก่อนหน้าที่มีการพบโควิด 19 เพราะทุกคนใหม่หมด จึงตื่นตระหนก แต่พอสถานการณ์ดีขึ้นทุกคนผ่อนคลาย รู้วิธีการรับมือ -การลดการแพร่ระบาดที่ดีที่สุดคืออยู่กับบ้าน

“หากเลี่ยงไม่ได้ควรป้องกันตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ก็ช่วยได้หากไม่มีๆจริงใช้แอลกอฮอล์มากกว่า 70 % ห้ามไปในสถานที่มีอากาศไม่ถ่ายเท”ศ.นพ.สมศักดิ์กล่าว

ศ.นพ.สมศักดิ์ กล่าวอีกว่า โอกาสที่จ.ขอนแก่นจะกลับมาติดเชื้อโควิด 19 เพิ่ม นั้น มั่นใจว่าเราสามารถป้องกันได้โดยจัดการกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากพื้นที่แพร่ระบาดโควิด 19 ซึ่งรอดูผลภายใน 2 สัปดาห์ หรือช่วงกลางเดือนเมษายน 63 หากสถานการณ์นิ่งขอนแก่นจะปลอดโควิด 19

ศ.นพ.สมศักดิ์ กล่าว ยืนยันว่าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ รวมถึงโรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลเอกชน ในพื้นที่จ.ขอนแก่น มีการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เป็นอย่างดี โดยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มีความพร้อมสำหรับรับดูแลผู้ป่วยอาการหนัก 3 – 6 เตียง ผู้ป่วยปอดติดเชื้อ 6 – 12 เตียง ผู้ป่วยมีอาการไม่หนัก 20 เตียง

“เราไม่มีนโยบายเคลื่อนย้ายผู้ป่วยข้ามจังหวัด ทุกจังหวัดมีโรงพยาบาลที่มีศักยภาพรองรับอยู่แล้ว สำหรับกรณีที่มีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายมาโรงพยาลศรีนครินทร์ ก็ต้องดำเนินการอย่างรัดกุมไม่ให้เชื้อโรคกระจายระหว่างเคลื่อนย้าย ซึ่งเตรียมการรองรับไว้อยู่แล้ว และฝากถึงประชาชนให้พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ต้องเครียด”ศ.นพ.สมศักดิ์กล่าว

แสดงความคิดเห็น