ขอนแก่น พร้อมส่งหน้ากากอนามัย27,000ชิ้นทุกอำเภอ

หน้ากากอนามัยจากกระทรวงมหาดไทยมาถึงที่จังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่พร้อมมอบ 27,000 ชิ้นให้กับผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วย รวมถึงผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการใน 26 อำเภอ

วันที่ 2 เม.ย. 63 ที่ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดขอนแก่นกำลังจัดสรรหน้ากากอนามัย 3 ชั้นชนิดคล้องหู ที่ได้รับมอบจากศูนย์ปฏิบัติการกระจายหน้ากากและเวชภัณฑ์สำหรับประชาชน กระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งมอบให้กับกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 ตามกลุ่มที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 4 กลุ่ม ครอบคลุมทั้ง 26 อำเภอของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งแต่ละอำเภอได้รับจำนวนไม่เท่ากันโดยวันนี้เป็นการส่งเมื่อวันที่สองหลังจากที่เมื่อวานนี้ส่งมอบไปแล้ว 27,000 ชิ้น

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้อำนวยการศูนย์การกระจายหน้ากากและเวชภัณฑ์ สำหรับประชาชน ให้เพียงพอต่อความต้องการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ ได้กำหนดผู้ที่จะได้รับหน้ากากอนามัยไว้ 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มผู้ใกล้ชิดหรือสัมผัสผู้ป่วย เช่น อสม. กำหนดหมู่บ้านละ 4 คนคนละ 1 ชิ้นต่อวัน กลุ่มผู้ใกล้ชิดกับประชาชนจำนวน 1 คนต่อหนึ่งชิ้นต่อวัน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง เช่น พนักงานเก็บขยะ เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ

ซึ่งจังหวัดขอนแก่นคาดว่าจะมีจำนวน 10,000 คน โดยได้มีการส่งมอบให้แต่ละอำเภอ วันละรวม 27,000 ชิ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 6 เมษายน ซึ่งในวันนี้ได้มีการตรวจรับเรียบร้อย เจ้าหน้าที่แต่ละอำเภอทยอยเดินทางมารับ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ครอบคลุมทุกกลุ่มที่กำหนด อย่างไรก็ตามในส่วนของหน้ากากอนามัยและเวชภัณฑ์กระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ทุกจังหวัดส่งมอบให้ถึงมือผู้ที่มีความเสี่ยงทุกคนความรวดเร็ว

ที่มา #PRKHONKAEN 

แสดงความคิดเห็น