ขอนแก่นปิดโรงแรม ไม่ปิดเมือง

ด่วน คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น​ สั่งปิดโรงแรม​ที่ทีพักทั้งหมดมีผล 7 เม.ย. ปิดร้านสะดวกซื้อตั้งแต่ 21.00 น. เพื่อเดินทางกลับบ้านให้ทันเคอร์ฟิวร์และให้สวมแมส อกจากบ้านทุกคน ปิดคลีนิคและโรงพยาบาลทันตกรรม ย้ำไม่ปิดเมืองยังไปไหนได้ เคอร์ฟิวร์ยกเว้นบุคลากรทางการแพทย์และผู้ทำงานเป็นช่วงเวลา

วันที่ 3 เม.ย. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ได้มีประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ โดยมีดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานประชุมฯและนพ.สมชายโชติ ปิยะวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุข.ขอนแก่น เป็นเลขานุการฯ

ภายหลังการประชุม นพ.สมชาย เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้มีมติสำคัญคือให้มีการหยุดกิจกรรมต่างๆตั้งแต่เวลา 21.00 น.รวมทั้งร้านสะดวกซื้อ เพื่อให้มีเวลาในการเดินทางกลับบ้านก่อนที่จะถึงช่วงเวลาประกาศแคอร์ฟิวส์ 22.00 น. และมติที่สองให้ชาวขอนแก่นสวมหน้ากากอนามัยทุกคนอย่างน้อยเป็นหน้ากากผ้าและให้มีการเว้นระยะห่างที่ปลอดภัย

มติที่สามการดูแลเคลื่อนย้ายคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดจะต้องมีสถานที่กักตัวไว้ 14 วัน โดยจะมีการพิจารณาคัดกรองของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก่อนดำเนินการ รวมทั้งมีมติที่เกี่ยวกับดูแลมาตรการที่ส่งผลกระทบภาคส่วนต่างๆโดยได้มีคำสั่งให้ปิดโรงแรมหรือที่พักทุกแห่งตั้งแต่ 7 เม.ย.

“หากโรงแรมใดจะดำเนินการตามให้เสนอแผนมาตรการตามพ.รก.ฉุกเฉิน ข้อ 11 และให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขเห็นชอบก่อน และได้มีมติให้ปิดคลินิกและโรงพยาบาลทันตกรรมเอกชน ส่วนการรักษาพยาบาลทั่วไปยังสามารถดำเนินการได้”น.พ.สมชายกล่าว

น.พ.สมชายกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังได้การพิจารณาอนุญาตให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นโรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น ที่มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 25 คน แต่ให้มีการจัดระยะห่างตามที่กำหนดไว้ 2 เมตร  และให้งดการจัดกิจกรรมสงกรานต์ทุกชนิด เนื่องในวันผู้สูงอายุ

“การปิดโรงแรม แต่เรายังไม่ได้ปิดเมืองเพราะไม่มีเหตุสมควร การประกาศเคอร์ฟิวแต่ยังอนุญาตให้มีการดำเนินกิจกรรมขนส่งสินค้าและบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่ทำงานเป็นช่วงเวลาได้”น.พ.สมชายกล่าว

 

 

แสดงความคิดเห็น