กลุ่มผ้าลายครามค้อใต้ สู้ภัยโควิด-19  

“กลุ่มผ้าลายคราม” สภาองค์กรชุมชนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  ปรับตัวสู้ภัยโควิด-19 แปรรูปจากเศษผ้า ตัดเย็บเป็นหน้ากากหรือเมส สร้างรายได้ให้ชุมชน 
นางเอมอร กลิ่นหอม ประธานกลุ่มธุรกิจผ้าลายคราม กล่าวว่า ช่วงที่มีการระบาดไปทั่วนั้น หน้ากากหรือแมสที่มีความจำเป็นในการใช้ปิดจมูก ปิดปาก เพื่อป้องกันเชื้อโรคฯ ทางกลุ่มสมาชิกผ้าลายครามซึ่งเป็นชาวบ้านที่มีการผลิตผ้าลายครามมานาน โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติในการย้อมผ้า เดิมที่ทางกลุ่มจะนำผ้าลายครามที่มีการทักทอด้วยมือที่เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน มาแปรรูปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าพื้นเมืองในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นเสื้อแขนสั้น เสื้อแขนยาวผ้าพันคอ และกระเป๋าย่าม เป็นต้น เพื่อการจำหน่าย
แต่เมื่อมีเหตุการณ์การระบาดในปัจจุบัน ทางกลุ่มสมาชิกผ้าลายครามตำบลค้อใต้ จึงได้แนวคิดที่จะแปรรูปผ้าลายคราม จากเศษผ้าลายครามที่เหลือจากการตัดเย็บเสื้อผ้า และที่มีอยู่ มาทำการแปรรูปเพื่อการผลิตโดยการตัดเย็บเป็นหน้ากากหรือเมส เพื่อแจกจ่ายและจัดจำหน่ายให้กับทางชุมชนและหน่วยงานต่างๆ  โดยในช่วงนี้มีออเดอร์สั่งมาให้ทางกลุ่มทำการผลิต และตัดเย็บหน้ากากหรือแมสเป็นจำนวนมาก เช่นออเดอร์จากเรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน จำนวน 5,000 ชิ้น บริษัทไทยยงค์รับเบอร์ 100 ชิ้น
นอกจากนี้ยังได้รับสอบถามและขอให้ส่งตัวอย่างให้ดูกับหน่วยงานและแหล่งทุนอื่นๆ เพื่อสอบถามราคาและกำลังการผลิต ซึ่งคาดว่าจะได้รับการตอบรับเพื่อการดำเนินงานในการผลิตหน้ากากหรือแมสต่อ เช่นโรงพยาบาลพังโคน ประมาณการจำนวน 100 ชิ้น หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กทม. ประมาณการจำนวน 100 ชิ้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสามารถทำให้สมาชิกมีรายได้ในแต่ละชิ้นๆ ละ 5 บาท  ในวันหนึ่งสมาชิกสามารถผลิตและตัดเย็บหน้ากากหรือแมสได้จำนวน 70-100 ชิ้นต่อคน ตกเป็นจำนวนเงินที่สมาชิกต่อคนจะได้รับ 350-500 บาท/วัน
แสดงความคิดเห็น