หัวเรื่อง – สหกรณ์ครูฯขก.ลดดบ.เงินกู้ช่วงโควิด19เหลือ6%

ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ส่งสัญญานว่ามีแนวโน้มจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกช่วงสถานการณ์โควิด 19 เหลือ 6. % มีผล 1 พ.ค.63 แต่ไม่สามารถพักชำระหนี้ได้เพราะมีภาระเงินกู้กว่าหมื่นล้านบาทที่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 240 ล้านบาท/ปี  ย้ำ กรรมการชุดนี้ไม่ได้ทุจริตและตัดสินใจทำเพื่อประโยชน์สมาชิกและความมั่นคงของสหกรณ์โดย ไม่ให้ใครครอบงำ

รายงานข่าวแจ้งว่า ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัด ได้ออกแถลงการณ์ถึงสมาชิก โดยมีเนื้อหารุบุว่า สิ่งที่คณะกรรมการดำเนินการมีมติไปทุกเรื่องล้วนเป็นการทำเพื่อสมาชิก แต่อยู่บนพื้นฐานความมั่นคงของสหกรณ์และเพื่อสมาชิกไม่ได้ตัดสินใจเพราะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเรียกร้องให้สมาชิกสบายใจได้ โดยคณะกรรมการชุดปัจจุบันไม่ได้ทุจริตจึงไม่ได้เกรงกลัว หรืออยู่ภายใต้การครอบงำของบุคคลใดทั้งสิ้น แต่จะทำเพื่อสมาชิกและองค์กรผลงานเชิงประจักษ์ดังนี้คือ

ประการแรก คือดำเนินการตามกฎหมายเพื่อให้ได้ทรัพย์สินของสหกรณ์กลับคืนมา  กล้าตัดสินใจเรื่องการปันผลเฉลี่ยคืนเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 63 เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิ์ของสมาชิก แม้จะมีบางกลุ่มไปฟ้องนายทะเบียน การลดอัตราดอกเบี้ยมาแล้ว 2 ครั้งปัจจุบันคงเหลือ 6.50 บาท  และกำลังสำรวจความคิดเห็นสมาชิกเพื่อตอบกลับภายใน 7 เมษายน 63 อาจจะมีข่าวดีในเร็วๆนี้เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 3 ให้คงเหลือ 6 บาท

ประการต่อมาคือ การลดการส่งหุ้นรายเดือนตามความสมัครใจแต่ต้องส่งไม่ต่ำกว่า 100 บาทหรือบางท่านอาจของดชั่วคราวตามข้อบังคับ และเมื่อลดหุ้นและลดอัตราดอกเบี้ยแล้วสมาชิกรายใดยังมีปัญหาก็สามารถปรับโครงสร้างหนี้โดยขอส่งเงินต้นเพียง 50% สหกรณ์ฯก็จะดำเนินการพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆไปแล้ว

ประการต่อมาคือ การช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกันซึ่งสมาชิกผู้กู้ขาดวินัย เดิมผู้ค้ำประกันจะโดนอายัดปันผลเฉลี่ยคืนเราก็ช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกันเหล่านี้ให้ได้รับเงินปันผลเฉลี่ยคืนถึงร้อยละ 90 โดยคณะกรรมการฯมีมติเปิดรับสมาชิกที่ลาออกไม่ถึง 2 ปี และสมาชิกที่พ้นสมาชิกภาพ นอกจากการลาออกกลับคืนเป็นสมาชิกโดยส่งเรื่องภายใน 30 มิถุนายน 63

ดร.อนุศาสตร์ยังระบุอีกว่า ในกรณีที่สมาชิกขอร้องให้พักชำระหนี้และพักการส่งดอกเบี้ยคณะกรรมการฯไม่อาจกระทำได้เพราะเราไปกู้เงินจากสถาบันการเงินต่างๆกว่า 10,000 ล้านบาท สถาบันเหล่านั้นไม่ได้พักชำระหนี้ให้สหกรณ์ปัจจุบันเราต้องส่งคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยประมาณ 240 ล้านบาท และปัจจุบันเราก็ให้สมาชิกกู้ทุกเดือนโดยไม่รอคิวจึงเป็นเหตุผลที่สำคัญไม่อาจพักชำระหนี้และดอกเบี้ยได้

รายงานข่าวแจ้งว่า ก่อนหน้านี้ ดร.วิศร์ อัครสันตติวงศ์ ประธานชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ได้ออกเคลื่อนไหวเรียกร้องให้สหกรณ์ครูออมทรัพย์ขอนแก่นได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงเพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019

อย่างไรก็ตามดร.อนุศาสตร์ได้ออกมายืนยันว่าไม่สามารถดำเนินการได้เพราะจะมีผลกระทบต่อรายได้และการปันผลแฉลี่ยคืนสมาชิกในช่วงปลายปี แต่ภายหลังได้มีการออกแบบสอบถามความต้องการของสมาชิกและได้ออกแถลงการณ์ฉบับนี้ออกมาว่าจะดำเนินการในวันที่ 1 พ.ค.63 หลังจากได้รับแบบสอบถามกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่ระบุในแถลงการณ์

แสดงความคิดเห็น