ทน.ขอนแก่นตั้งจุดคัดกรองแม่ค้า-ปชช.ก่อนเข้าตลาด

ทน.ขอนแก่น คุมเข้มปิดทางเข้าหน้า-ท้ายตลาดบางลำภู ตั้งจุดคัดกรองแม่ค้า-ประชาชน ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 

นายธีระศักดิ์ ทีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายส่งเสริมอาหารปลอดภัย-ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค-ฝ่ายสุขาภิบาล ลงพื้นที่จุดผ่อนผันถนนชีท่าขอนแก่น พร้อมนำแผงเหล็กกั้นทางเข้าด้านหน้าตลาดฝั่งถนนหน้าเมือง กับท้ายตลาดถนนกลางเมือง เพื่อตรวจคัดกรองพ่อค้าแม่ค้าในตลาดและผู้มาซื้อของในตลาด

พร้อมทั้งกำลังส่วนหนึ่งออกเดินประชาสัมพันธ์แจ้งมาตรการป้องกัน เพื่อหยุดแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความเข้าใจกับให้ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ และผู้มาเดินตลาดถึงมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีผลบังคับใช้ ถึง 30 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ให้พี่น้องชาวขอนแก่นได้เข้าใจและจะร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ผ่านพ้นไปด้วยกัน

ที่มา:เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น