โรงแรมปัญจดารารับกลุ่มเสี่ยงโควิด 19 ไว้ดูแล 6 รายแรก

โรงพยาบาลสนาม-วันนี้ 6 เม.ย.63 ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยผู้ว่าฯวิเชียร จันทรโณทัย แถลงว่า “จังหวัดนครราชสีมาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขณะนี้ จำนวน 15 ราย รักษาหายแล้ว 1 ราย
และแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านแล้ว โดยผู้ป่วยทั้งหมดที่พักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลมีอาการที่ดีขึ้นตามลำดับ มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อ จำนวน 494 ราย ไม่พบเชื้อ 473 ราย รอผล จำนวน 5 ราย”

“สำหรับการกักตัวผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศเสี่ยงเข้าในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวนทั้งสิ้น 36 ราย ขณะนี้ถูกกัดตัวอยู่ที่ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์และอาคารสุรนิเวศน์ 17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 30 รายและกักตัวที่ “โรงแรมปัญจดารา” ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา ใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม อีกจำนวน 6 ราย”

แสดงความคิดเห็น