ผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 4 จ.ขอนแก่น ล่าสุดอาการดีขึ้น คาดไม่เกิน 3 วันจะมีข่าวดีด้านผลการรักษา

ผู้ว่าฯขอนแก่นเผย ผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 4 จ.ขอนแก่น ล่าสุดอาการดีขึ้น คาดไม่เกิน 3 วันจะมีข่าวดีด้านผลการรักษา

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผย ถึงสถานการณ์ผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ว่า ยังคงไม่มีผู้ป่วยเพิ่ม สำหรับผู้ป่วยรายที่ 4 ของจังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น สิ่งบ่งชี้ที่สำคัญคือมีค่าออกซิเจนในเลือดอยู่ในเกณฑ์สูงถึง 90 เปอร์เซ็นต์ แต่ยังคงมีอาการปอดบวมเล็กน้อย สามารถหายใจได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งด้านการรักษาอยู่ในขั้นดี คาดว่าอีกไม่เกิน 3 วันจะได้รับข่าวดีในด้านการรักษาของผู้ป่วยรายที่ 4 นี้

 สำหรับกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อส่วนใหญ่จะเป็นคนในครอบครัว โดยไทม์ไลน์ของผู้ป่วยรายที่ 4 นี้ ส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลในครอบครัวและบุคคลที่สัมผัสใกล้ชิดในพื้นที่สาธารณะทั่วไป ขณะนี้ได้เข้ามาตรวจสุขภาพเป็นระยะ จากการสอบสวนโรค คณะแพทย์คาดว่าผู้ป่วยรายที่ 4 จะได้รับเชื้อจากการเลี้ยงวันเกิดในครอบครัว ซึ่งคาดว่าจะเป็นจุดเริ่มรับเชื้อของผู้ป่วยรายที่ 4 ของจังหวัดขอนแก่น

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายหลังประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานในเวลา 22.00 -04.00 น. นั้น โดยภาพรวมถือว่าประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้ไปจะเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เนื่องจากเป็นเรื่องที่ประกาศสาธารณะ โดยช่วงแรกจะเป็นการว่ากล่าวตักเตือน และขณะนี้อยู่ในขั้นที่ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชน และในกรณี มีประชาชนที่จะต้องเดินทางไปประกอบอาชีพและมีเหตุจำเป็นตามข้อยกเว้น ขอให้นำ เอกสารหลักฐานไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วยทุกครั้ง เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม และเป็นมาตรการในการป้องกันโรคที่สำคัญด้วย ซึ่งตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา จังหวัดขอนแก่นมีมาตรการรักษาความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจังหวัดขอนแก่นได้ประกาศเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย หรือ Safe City ซึ่งมีการจัดตั้งเวรยามในชุมชน ในเขตเมือง และในหมู่บ้าน ตำบล มาอย่างต่อเนื่อง จึงขอความร่วมมือประชาชน ได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยอย่างสูงสุดของประชาชนทุกคน

ที่มา#PRKHONKAEN

แสดงความคิดเห็น