‘หนานหนิง’มอบหน้ากากอนามัย 8,000ชิ้นให้ขอนแก่นต้านโควิด-19

ชาวขอนแก่นขอบคุณจากใจ เทศบาลนครหนานหนิง-จีนส่งหน้ากาก 8,000 ชิ้นให้จังหวัดขอนแก่น ป้องกันไวรัสCOVID-19

วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี (นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ ,นายมนตรี สิงหปุณณภัทร) ,รองปลัดเทศบาล (นายธนาวุธ ก้อนใจจิตร, นางกฤษณา แสนสอาด ,นายสุปัทม์ ทองรัตน์) , ผู้อำนวยการสำนัก/กอง รวมถึงพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ขอขอบคุณเทศบาลนครหนานหนิง – จีน ที่ส่งหน้ากากอนามัยจำนวน 8,000 ชิ้นมาด้วยความห่วงใย และปรารถนาดี สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวไทย โดย เทศบาลนครหนานหนิง มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีนกับ เทศบาลนครขอนแก่นและประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งมีสัมพันธไมตรีอันดีกับมากอย่างต่อเนื่องและยาวนานกว่า 30 ปี ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 8,000 ชิ้น ให้กับเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อช่วยเหลือและแสดงความห่วงใยต่อพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ตลอดจนประชาชนในเทศบาลนครขอนแก่น ที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ขณะนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ได้รับหน้ากากอนามัย จำนวน 8,000 ชิ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และทางเทศบาลนครขอนแก่น จะส่งมอบหน้ากากอนามัยไปยังกลุ่มบุคคลดังนี้ บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 2,000 ชิ้น ,พนักงานจัดเก็บขยะ จำนวน 1,000 ชิ้น ,พนักงานเทศบาลที่บริการประจำในสถานที่เสี่ยง จำนวน 1,000 บาท และ อสม. จำนวน 4,000 ชิ้น เทศบาลนครขอนแก่น เห็นว่าเป็นเรื่องดีที่จะต้องนำมาเผยแพร่ให้ชาวขอนแก่นและประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงความสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันของสองเมือง

สุดท้ายนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนทุกคน ให้ปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้การขับเคลื่อนการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องชาวขอนแก่นจะร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

แสดงความคิดเห็น