ประธานสภาอุตฯขก.แนะผู้ประกอบการUpskillใช้AIพลิกธุรกิจเป็นโอกาสช่วงโควิด-19

ประธานอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่นแนะผู้ประกอบการupskill ใช้AI ,IOT  พลิกธุรกิจให้เป็นโอกาสช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19

นายทรงศักดิ์ ทองไทย  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวถึง ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีต่อภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ว่า ได้รับผลกระทบค่อนข้างหนัก แม้ว่าคำสั่งต่างๆ ที่ออกมาจะไม่ได้สั่งให้โรงงานอุตสาหกรรมหยุดดำเนินกิจการ แต่โดยภาพรวมทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศไทยก็พบว่า ได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า

ในส่วนของมาตรการภาครัฐที่ออกมา ถือว่าตรงกับความต้องการของภาคเอกชน เพราะตอนนี้ต้องคิดว่าทำอย่างไรจึงจะช่วยเหลือประคับประคองให้คงสภาพการจ้างงานต่อไปให้นานที่สุด ตอนนี้ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมเองก็ช่วยกันประคับประคอง เพราะถ้านายจ้างไม่สามารถจ้างต่อไปได้ก็ยิ่งจะเกิดปัญหาหนักเข้าไปอีก ถือว่า รัฐบาลได้เดินมาถูกทางแล้ว ซึ่งทางสภาอุตสาหกรรมเราเองก็ได้เรียกร้องมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วว่า ขอให้ภาคการเงินหยุดรับดอกเบี้ยหรือหยุดการชำระได้แล้ว เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมรักษาการจ้างไว้ให้นานที่สุด

ประเด็นที่อยากให้ภาครัฐเร่งดำเนินการตอนนี้ เช่น อยากเห็นความชัดเจนในเรื่องของเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทที่จะให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ  เร่งรัดการช่วยเหลือสภาพการจ้างระดับเอสเอ็มอี เพราะขณะนี้ได้รับผลกระทบมากและเป็นวงกว้างแบบที่เราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน ทำอย่างไรที่จะช่วยไม่ให้ภาคธุรกิจล้มในช่วงนี้ก็ต้องรีบ ถ้าภาครัฐจะล็อกดาวน์ก็ต้องรีบทำ รีบจบ เพราะหากยืดเยื้อจะยิ่งหนักมากขึ้น

ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเองขณะนี้มีจำนวนโรงงานระดับการผลิตประมาณเกือบ 1,000 แห่ง มีคนงานอยู่ในระบบการจ้างงานประมาณ 100,000 คน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เราต้องช่วยดูแลให้มีสภาพการจ้างงาน  ต้องช่วยกันทั้งภาคการเงิน ภาคการธนาคารโดยเฉพาะธนาคารของรัฐควรจะงดเรื่องการคิดดอกเบี้ยในช่วงนี้ หรือในส่วนไหนที่ลดได้ ก็ต้องลด ตอนนี้สิ่งที่เป็นผลกระทบที่เป็นรูปธรรมก็คือ สินค้าบางอย่างผลิตแล้วก็ส่งออกลำบาก บางตัวชิ้นส่วนก็จะเริ่มขาด ถ้าเป็นเช่นนี้ไปอีก 2 เดือน โรงงานก็อาจจะต้องปิดไลน์การผลิต ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าห่วงมาก  ในขอนแก่นเราก็จะมีส่วนหนึ่งที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จะเห็นชัดว่า เริ่มมีผลกระทบ ในส่วนอุตสาหกรรมประเภทอื่นก็ยังสามารถประคองตัวไปได้ หากเปรียบเทียบกับปี 2540 สถานการณ์ขณะนั้นกับตอนนี้ คิดว่าปีนี้หนักกว่าเพราะปีนั้นล้มแล้วยังขึ้นได้ แต่ตอนนี้ไม่มีใครคาดการณ์ได้เลยว่า จะจบลงเมื่อไหร่ จบแล้วก็ไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจจะขึ้นเสียทีเดียว และถึงกลับมาได้ สภาพโดยรวมก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว เมื่อสอบถามว่า หากเป็นเช่นนี้ภาคอุตสาหกรรมจะต้องปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น ย้ำว่า ก็คงจะเป็นเรื่องของการ work from home  การใช้ IOT  การใช้ AI  จะต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้นอย่างจริงจัง  ซึ่งผู้ประกอบการก็จะต้องมา retrain มา upskill แรงงาน ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำ ซึ่งในขอนแก่นเองก็จะต้องเป็นไปในทิศทางนี้ด้วยเช่นกัน ในวิกฤตที่เกิดขึ้นครั้งนี้ ทางสภาอุตสาหกรรมฯ ได้เข้าไปสนับสนุนการจัดซื้อเวชภัณฑ์สำหรับแพทย์และพยาบาล ส่วนไหนที่เราสามารถช่วยกันผลิตได้เราก็ทำ แต่เราก็มีปัญหาว่า วัสดุที่ใช้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ขาดแคลน เช่นตอนนี้เราก็กำลังจัดหาหน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาล ซึ่งก็หาซื้อได้ยากมาก  นอกจากนี้ก็มีการทำเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทไทยเอทานอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งหากพร้อมแล้วก็จะนำไปมอบให้โรงพยาบาลซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางในการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นต่อไป

แสดงความคิดเห็น