TCDC ลุยสร้างภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจ หนุน SMEs ก้าวผ่านวิกฤต-19

ภายใต้สถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID 19)  ที่ได้มีการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด ด้วยการปิดสถาบันการศึกษาและสถานที่ให้บริการต่าง ๆ ทั้งห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และสถานบันเทิง พร้อมกับรณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้านมากขึ้นเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อและแพร่กระจายของเชื้อให้มากที่สุด ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหดตัวลงและส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและภาคประชาชน

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ CEA กล่าวว่า ในปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐได้ทยอยดำเนินมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละภาคส่วน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA จึงเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ (Freelance) ให้เข้มแข็ง สามารถผ่านพ้นสถานการณ์เฉพาะหน้าและมีภูมิคุ้มเพื่อการฟื้นตัวและป้องกันในระยะยาว ภายใต้โครงการ “CEA VACCINE ร่วมสร้างสรรค์ …ภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจไทย” ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือนักสร้างสรรค์และผู้ประกอบการกว่า 1,000 คน ผ่านทางการจ้างงานกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์ให้ SMEs และการจัดทำคอร์สออนไลน์เพื่อปรับทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต

“สถานการณ์ช่วงนี้ทุกคนลำบากกันหมด โดยเฉพาะกลุ่มนักสร้างสรรค์อิสระ เพราะเป็นกลุ่มที่ไม่มีเงินเดือนประจำและการจ้างงานส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับอีเวนท์ เราคิดว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยคนทำงานในกลุ่มนี้ด้วย ซึ่งโครงการ CEA Vaccine จะช่วยประคับประคองให้พวกเขายังมีการจ้างงานอยู่ในช่วงที่สถานการณ์โควิดยังไม่จบ ให้เขายังพอมีรายได้เข้ามา แม้จะไม่มากแต่ก็ดีกว่าไม่ทำเลย

เรายังมองไปถึง SMEs ด้วย พอเกิดสถานการณ์แบบนี้การขายของทางช่องทางปกติอาจจะยากขึ้น เราจึงอยากช่วยส่งเสริมการขายออนไลน์ ซึ่งคิดว่าหลายหน่วยงานก็พยายามช่วย เราจึงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง และสิ่งที่เราช่วยได้ตรง ๆ คือ ช่วยถ่ายภาพให้น่าดึงดูดขึ้น หรือช่วยทำโปรไฟล์ไปโปรโมทตามเว็บไซต์ต่าง ๆ ซึ่งเราเองก็มีเครือข่ายที่พร้อมช่วยสนับสนุนด้วย” นายอภิสิทธิ์ กล่าว

นายอภิสิทธิ์ กล่าวด้วยว่า โครงการ CEA VACCINE จะเริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน 2563 โดยเป็นการจัดสรรงบประมาณและปรับเนื้อหาโครงการต่าง ๆ ของ CEA ให้สอดรับกับสถานการณ์ และเป็นการเตรียมการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคต  โดย โครงการ “CEA VACCINE ร่วมสร้างสรรค์ …ภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจไทย” ประกอบด้วย 3 แนวทาง ดังนี้

“สู้โควิดด้วยวิตามิน” ซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วนเพื่อลดผลกระทบต่อกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยการจ้างงานนักสร้างสรรค์ในสาขาที่สามารถทำงานคนเดียว หรือเป็นกลุ่มเล็กที่บ้าน หรือในพื้นที่ปิดที่มีการควบคุมด้านความปลอดภัย หรือพื้นที่กลางแจ้ง ในกลุ่มงาน 5 กลุ่ม คือ

1) กลุ่มนักออกแบบกราฟฟิกและดิจิทัลต่าง ๆ ในการผลิตชิ้นงานสื่อสารข้อมูลความรู้ที่เข้าใจง่าย เช่น อินโฟกราฟฟิก หรือภาพเคลื่อนไหว

2) กลุ่มนักเขียน ช่างภาพ ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างเนื้อหาและภาพสำหรับการตลาดและการขายสินค้าออนไลน์

3) ศิลปินและกราฟฟิตีที่สามารถนำเรื่องราวท้องถิ่นและวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่เกิดขึ้นในย่านสร้างสรรค์ 4 ภูมิภาค คือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่นและสงขลา เพื่อสร้างจุดท่องเที่ยวใหม่เมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ

4) กลุ่มนักดนตรีจาก 4 ภูมิภาคในการพัฒนาดนตรีสะท้อนอัตลักษณ์ของเมือง ภายใต้ธีม “Sound of the city”  สำหรับเผยแพร่ทางออนไลน์ และสามารถแสดงดนตรีสดในงานเทศกาลต่าง ๆ ของเมืองในภายหลัง

5) กลุ่มนักออกแบบผลิตภัณฑ์และแพ็คเกจจิ้งเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสในการขายให้กับผู้ประกอบการ

 “เสริมภูมิคุ้มกัน” เป็นมาตรการเสริมร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ SMEs โดยแบ่งเป็นลำดับขั้นในการสนับสนุนตั้งแต่

1) การรวบรวมข้อมูลร้านค้าและผู้ประกอบการในย่านเจริญกรุง และที่เข้าร่วมโครงการกับ CEA เพื่อมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของ CEA และ TCDC รวมถึงสื่อมวลชนอื่น ๆ ที่สนใจ

2) บริการจัดทำภาพและเนื้อหาสำหรับขายของออนไลน์ให้กับ SMEs โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

3) การร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการเชื่อมต่อตลาดออนไลน์ต่างประเทศ เช่น กระทรวงพาณิชย์ ที่มีการร่วมมือกับเว็บไซต์ประเทศจีนอยู่แล้วอย่าง TMALL และ พาร์ตเนอร์ของ CEA เช่น แพลตฟอร์มขายของออนไลน์จากไต้หวัน PINKOI

4) การให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาแบรนด์และผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

“สร้างเกราะต้านทานโรค” เป็นมาตรการระยะยาวสำหรับผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์ในการปรับทักษะ เพิ่มความรู้ และต่อยอดไอเดีย ในช่วงระหว่างรอให้สถานการณ์การระบาดดีขึ้น โดยการจัดทำคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับทักษะจำเป็นสำหรับการทำงานและประกอบธุรกิจในอนาคต ดังนี้

1) เรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบพื้นฐาน เพื่อฝึกฝนการกำหนดกรอบปัญหา การค้นหาไอเดีย การทำต้นแบบและการทดสอบ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของทักษะด้านการคิดวิเคราะห์แยกแยก การแก้ปัญหาและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ในรูปแบบของ  Design Thinking 101 และ Branding by Design Thinking

2) โปรแกรมการฝึกงานด้านเทคโนโลยีเอไอและการจัดการข้อมูล ที่เป็นทักษะสำคัญสำหรับการทำงาน หรือการรับมือสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในอนาคต ให้กับผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนแรงงานที่มีประสิทธิภาพในอนาคต

3) พัฒนาเนื้อหาเพื่อการเพิ่มความรู้และทักษะเกี่ยวกับ การสื่อสารและการตลาด นวัตกรรมด้านวัสดุและเทคโนโลยี  เทรนด์การบริโภค 2021  และตัวอย่างความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ   เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบบทความและคลิปวิดีโอ

4) การปรับบริการของ TCDC ในช่วงปิดทำการ เพื่อให้บริการสมาชิกในการเข้าถึงข้อมูลออนไลน์เพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง www.cea.or.th และ www.tcdc.or.th รวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดีย Facebook, LINE และ Youtube ของ CEA และ TCDC

www.cea.or.th

www.tcdc.or.th

https://www.facebook.com/CreativeEconomyAgency/

https://www.facebook.com/TCDCKhonKaen/

https://www.youtube.com/user/TCDCThailand/featured

 

 

แสดงความคิดเห็น