รพ.ราชพฤกษ์ขอนแก่นใจป้ำ ทุ่มกว่า 6 ล้านบาทซื้อหุ่นยนต์พลังแสง ยูวี ซี ฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติ

รพ.ราชพฤกษ์ขอนแก่น ลงทุนกว่า 6 ล้าน นํานวัฒกรรมหุ่นยนต์พลังแสงยูวีซีฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติ ด้านแwทย์-บุคลากร รวมทั้งผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19  ได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล ผลตรวจไม่มีผู้ติดเชื้อ หลังเฝ้าระวังเป็นเวลามากกว่า 14 วัน 

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลราชพฤกษ์  กล่าวว่า ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19 เมื่อจะต้องไปโรงพยาบาล ประชาชน ส่วนหนึ่งมีความกังวลใจในความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด19 เรื่องนี้เป็นความน่าเห็นใจ โรงพยาบาลราชพฤกษ์เห็นใจและเข้าใจความกังวลนี้ จึงได้ลงทุนกว่า 6 ล้านบาท นําเอานวัตกรรมหุ่นยนต์พลังแสงยูวีซีฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติ (Intelligent Uvc Disinfectant Robots) มาใช้กําจัดเชื้อโรคทั้งแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส รวมทั้งโควิด19 ที่กําลังระบาด อยู่ในvณะนี้ทําให้กระบวนการทําความสะอาดและกําจัดเชื้อมีประสิทธิภาพสูงสุด เติมเต็ม จากมาตรการ การกําจัดเชื้อตามมาตรฐานสากล เดิมที่เราทําอยู่แล้ว เพราะว่าพลังแสง UVC ในระดับความเมทันสูง (Germicidal Range) และความชาญฉลาดของ AI (Artificial Intelligent) สามารถฆ่าเชื้อระดับ DNA ของเชื้อโรคและสามารถกําจัดเชื้อโรคในซอกมุมต่างๆ ของพื้นที่ห้อง และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็นข้อจํากัดของการเช็ดถูทําความสะอาดด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อ

การนํานวัตกรรมนี้มาใช้ในโรงพยาบาลราชพฤกษ์ จึงเป็นการช่วยเพิ่มความปลอดภัย ให้กับทั้งบุคลากรผู้ให้บริการ และผู้รับบริการทุกคน ในทุกพื้นที่บริการ เช่น พื้นที่พักคอย ห้องตรวจโรค คลินิกพิเศษการติดเชื้อทางเดินหายใจ แผนกตรวจสุขภาพ ศูนย์วัคซีนเซนเตอร์ ห้องพักผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องทารกแรกเกิด (Nursery) ห้องผ่าตัด ห้องไอซียู ห้องฉุกเฉิน เป็นต้น

นายแพทย์ธีระวัฒน์  กล่าวต่อ จากเหตุการณ์ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส Covid-19 ท่านหนึ่ง ได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563 แล้วนั้น ด้วยนโยบายและมาตรการการดูแลผู้ป่วย โรคติดเชื้อตามมาตรฐานสากล JCI ตลอดจนความเข้มงวดในการปฏิบัติงาน ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุy ทําให้แwทย์และบุคลากร รวมทั้งผู้รับบริการทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในช่วงเวลาดังกล่าว ปลอดภัย จากการติดเชื้อไวรัส Covid-19 หลังจากการเฝ้าระวังเป็นเวลามากกว่า 14 วัน

แสดงความคิดเห็น