รพ.ขอนแก่นผลิตเปลนอนขนย้ายผู้ป่วยโควิด-19

โรงพยาบาลขอนแก่น ผลิตเปลนอนสำหรับขนย้ายผู้ป่วย COVID -19 ซึ่งมีชุดสร้างแรงดันลบภายในกล่องครอบผู้ป่วย โดยใช้งบประมาณในการจัดทำประมาณ 50,000 บาทต่อชุด

นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  กล่าวว่า เปลนอนสำหรับขนย้ายผู้ป่วย COVID -19  จัดทำโดยกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ ผลิตเปลนอนสําหรับ ขนย้ายผู้ป่วย COVID -19 และผู้ป่วยที่มีโอกาสแพร่กระจายเชื้อ เช่น ผู้ป่วยวัณโรค เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ เชื้อโรค ที่จะเกิดต่อบุคลากรทางการแพทย์ และผู้คนตามเส้นทางการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยภายในตัวเปลจะเป็นกล่อง อะคริลิกใส หนาและแข็งแรง ทําให้ทีมรักษาพยาบาลสามารถมองเห็นผู้ป่วยที่อยู่ภายในได้อย่างชัดเจน มีช่องบาน เปิดด้านข้าง 2 บาน สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้า-ออก รวมถึงมีช่องเปิดปิดด้านข้าง ที่สามารถเปิดและสอดแขน เข้าไปให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วทําให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยมากขึ้น

และที่สําคัญยังมีชุดสร้างแรงดันลบภายในกล่องครอบผู้ป่วย (แคปซูล) สามารถสร้างแรงดันอากาศในแคปซูล ให้เป็นลบต่ํากว่า 2.5 Pascal เมื่อเทียบกับอากาศภายนอก โดยมีช่องลมเข้าอยู่ทางด้านปลายเท้าของผู้ป่วย อากาศ ภายในแคปซูล รวมถึงเชื้อโรคจะดูดออกทางด้านศีรษะ และจะถูกกรองผ่านแผ่นกรองอากาศ 3 ชั้น (Pre Filter/ Medium Filter/Hepa filter 99.9%) จนปราศจากเชื้อโรคก่อนปล่อยอากาศสะอาดออกสู่ภายนอก ซึ่งในการสร้าง จะใช้อุปกรณ์และวัสดุที่สามารถจัดหาได้ในประเทศไทย และใช้เปลเข็นผู้ป่วยเดิมที่มีใช้อยู่ภายในโรงพยาบาล โดยใช้ งบประมาณในการจัดทําประมาณ 50,000 บาทต่อชุด หากจัดซื้อจากต่างประเทศราคาจะประมาณ 300,000-500,000 บาท ขณะนี้ใช้งานอยู่ที่ห้อง RESUSCITATION งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และอยู่ในระหว่างผลิตเพิ่มให้เพียงพอต่อ ความต้องการใช้งานภายในโรงพยาบาลขอนแก่น

ที่มา:โรงพยาบาลขอนแก่น 

แสดงความคิดเห็น