โตโยต้าฯมอบรถยนต์-ข้าวสาร หนุนภารกิจขอนแก่นสู้โควิด-19

จังหวัดขอนแก่น รับมอบรถยนต์และข้าวสาร จากบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สนับสนุนภาระกิจสู้ไวรัสโควิด-19

วันที่ 20 เม.ย. 63  ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารบริษัทโตโยต้าขอนแก่น ผู้บริหารบริษัทโตโยต้าแก่นนคร จำกัด และผู้บริหารบริษัทโตโยต้าอมตะ จำกัด ร่วมในพิธีรับมอบรถยนต์และข้าวสารในการแก้ไขสถานการณ์อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด- 19 จากบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัทโตโยต้าขอนแก่น บริษัทโตโยต้าแก่นนคร จำกัด และบริษัทโตโยต้าอมตะ ที่ให้การสนับสนุนรถยนต์ใหม่ให้กับจังหวัดขอนแก่น

เพื่อนำมาใช้ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสถานการณ์อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และรับมอบข้าวสารรัชมงคล จำนวน 1 ตัน ซึ่งผลิตจากบริษัทข้าวรัชมงคล จำกัด ที่ก่อตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานแก่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้ก่อตั้งโรงสีข้าวตามแบบอย่างโรงสีจิตรลดา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชุมชนใกล้เคียง โดยการรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาและสหกรณ์ชุมชนในราคายุติธรรม เพื่อจำหน่ายข้าวสารราคาที่เหมาะสม ซึ่งจังหวัดขอนแก่นจะได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทโตโยต้า ต่อไป

แสดงความคิดเห็น