เป็นไปบ่ได้..สหกรณ์ฯครูขก.จะพักชำระหนี้ อ้างภาระส่งธนาคาร200ลบ./เดือน

“ดร.อนศาสตร์” ปธ.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น แจงการพักชำระหนี้สหกรณ์ฯ เป็นไปไม่ได้ เหตุต้องชำระหนี้ธนาคาร 200 ล้านบาท/เดือน เป็นการทำลายความเชื่อมั่นสถาบันการเงิน “ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล” ยอมรับเคยทำหนังสือให้ช่วยสมาชิกเพราะผลกระทบจากโควิด 19 ขึ้นกับการพิจารณาของสหกรณ์แต่เรื่องสำคัญคือเอาเงินที่ถูกโกงไป 431 ล้านบาทกลับคืนมา

วันที่ 20 เม.ย. 63 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้ออกแถลงการณ์ถึงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ระบุว่า ตามที่มีกลุ่มคนบางกลุ่มได้จัดทำแบบฟอร์มใหัสมาชิกลงลายมือชื่อเพื่อขอพักชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภท เป็นเวลา 6 เดือนนั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฟ้องซ้ำ “เอกราช ช่างเหลา” พร้อมอดีตกรรมการสหกรณ์ครู 36 คน มีมติขัดวัตถุประสงค์และปล่อยให้ทำผิดต่อเนื่อง

ฟ้องแล้ว…’เอกราช ช่างเหลา’ นัดไต่สวน 3 สิงหาฯยักยอก 431 ล้าน /ปลอมบุ๊กแบงก์/รับของโจร

 

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ขอเรียนว่าเป็นความหวังดีของกลุ่มดังกล่าวแต่เป็นการทำลายสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด อย่างมหาศาล เพราะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นฯ เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกเมื่อมีความจำเป็นและเดือดร้อนเป็นเส้นเลือดใหญ่ขององค์กรครูในจังหวัดขอนแก่น

ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด กู้ยืมเงินจากสถาบันทางการเงินต่างๆรวมทั้งสิ้น 12,995 ล้านบาท ในสิ้นเดือน เม.ย. 63 ต้องจ่ายเงินต้นคืน 148,541,806.75 ดอกเบี้ย 55,121,919.96 บาท รวมจ่าย 203,663,726.71 บาท จะเห็นได้ว่าแต่ละเดือนเราต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยสองร้อยกว่าล้านบาท

ดังนั้น การที่กลุ่มบุคคลดังกล่าวออกมาเรียกร้องจึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทำได้ แต่ในทางตรงข้ามกลับทำให้สถาบันการเงินต่างๆลดความเชื่อมั่น เชื่อถือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ส่งผลเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์เรา

จะเห็นได้ว่ากลุ่มคนดังกล่าวออกมาเคลื่อนไหวในข่าวต่างเป็นเท็จทำให้สถาบันทางการเงินต่างๆขอคืนเงินต้นที่เรากู้ยืมมาและสถาบันการเงินที่จะให้เรากู้ยืมตามมติที่ประชุมใหญ่ก็ชะลอการให้กู้ยืมและบางสถาบันการเงินขอปรับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ถ้าเป็นแบบในอนาคตข้างหน้าเวลาสมาชิกกู้ยืมเงินสหกรณ์คงได้เข้าคิวรอ

ปัจจุบันสหกรณ์ฯสามารถให้สมาชิกกู้ได้ทุกรายโดยไม่ต้องรอคิวแต่อย่างใด จึงฝากบอกสมาชิกทุกท่านด้วยความเคารพอย่าหลงเชื่อในทางที่ผิดและเป็นการทำลายองค์กรของเราเอง คณะกรรมการดำเนินงานตระหนักในความรับผิดชอบและยึดประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสมาชิกเป็นสำคัญบนพื้นฐานความมั่นคงของสหกรณ์

ผู้สื่อข่าวได้สอบถามเรื่องนี้ไปยัง ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล ประธานชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น เกี่ยวกับแถลงการณ์ฉบับดังกล่าว โดยดร.วิศร์ กล่าวว่า ชมรมฯเคยทำหนังสือไปจริงเพราะเกิดวิกฤติโควิด  19 ซึ่งสมาชิกจำนวนมากได้รับกระทบ ขึ้นอยู่กับดร.อนุศาสตร์และคณะกรรมการฯจะพิจารณา ในส่วนตนขออนุญาตไม่ออกความเห็นเรื่องนี้ โดยจะมุ่งเน้นไปที่ปัญหาการทุจริตเงินของสหกรณ์ฯที่ถูกโกงไปจำนวน 431 ล้านบาทกลับคืนสหกรณ์มาเป็นเรื่องหลัก

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น