รร.ขอนแก่นวิทยายนงัดเปิดสอนออนไลน์สู้โควิด-19

รร.ขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น ฝ่าวิกฤตโรคระบาดไวรัสโควิด-19 เปิดห้องเรียนออนไลน์ให้นักเรียนเรียนอยู่บ้าน นำร่องห้องเรียน English Program ตั้งแต่ 17 เม.ย.ขณะที่ห้องเรียนปกติเริ่มเรียน 16 พ.ค. ก่อนเปิดเทอมจริง 1 ก.ค

ที่อาคาร 10 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ดร.อดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นางอักษรศรี ชาติศรี หัวหน้าโครงการ English Program ได้เปิดห้องเรียนออนไลน์ให้สื่มวลชนได้เข้าไปสังเกตการณ์ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และการบริหารชั้นเรียน ว่าโรงเรียนได้ดำเนินการมาแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563 ที่ผ่านมาบรรยากาศเป็นอย่างไร

ดร.ยุทธศาสตร์  ผอ.เชี่ยวชาญร.ร ขอนแก่นวิทยายน กล่าวว่า โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สนับสนุนการจัดการศึกษาออนไลน์อย่างเต็มที่ เพราะขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ทำให้ต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งการจัดการศึกษาออนไลน์ถือเป็นมาตรการหนึ่งที่ที่รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ.เล็งเห็นความสำคัญและจำเป็นมากที่ต้องบริหารจัดการให้เกิดชึ้น โดยโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เริ่มต้นที่ โครงการ EP จากนั้นได้ขยายผลสู่ห้องเรียนปกติแล้ว โดยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ พร้อมให้บริการการจัดสอนออนไลน์

ดร.อดุลย์เดช ฐานะ รองผอ.เชี่ยวชาญร.ร ขอนแก่นวิทยายน กล่าวว่า เราได้วางแผนกันมานานตั้งแต่ช่วงแรกๆของการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 เราจึงมีความพร้อมพอสมควร ครูผู้สอนตื่นตัวในการจัดการเรียนการสอน มีการประชุม วางแผนเพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

นางอักษรศรี ชาติศรี หัวหน้าโครงการ English Program กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้มีการวางแผนประชุมและเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนเอง ได้พูดคุยเพื่อให้พร้อมในการเรียนออนไลน์ นอกจากนี้เรื่องอุปกรณ์อื่นที่ต้องใช้สำหรับนักเรียนเช่น เครื่อง PC, Notebook , เว็บแคม เป็นต้น

“ในส่วนของครูผู้สอนได้อบรมออนไลน์และเตรียมความพร้อมก่อนหน้านี้พอสมควร ดังนั้นวันนี้เป็นวันแรกในชั่วโมงที่ 1 อาจมีปัญหาบ้าง แต่พอถึงชั่วโมงที่ 2 ทุกอย่างก็ลงตัวค่ะ ทางโครงการต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ที่สนับสนุน คณะครูทุกท่าน ขอบคุณท่านผู้ปกครอง และขอบใจนักเรียนทุกคน มา ณ โอกาสนี้”

ที่มา:เพจโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน KKW

แสดงความคิดเห็น