สถานธนานุบาล ทน.ขอนแก่น ตุนเงิน ‘147ล้าน’รองรับช่วงโควิด-19

สถานธนานุบาล ทน.ขอนแก่น ตุนเงิน ‘147ล้าน’รองรับช่วงโควิด-19 พร้อมลดดอกเบี้ย-ขยายตั๋ว 5เดือน30วัน

วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 15.30 น. ณ สถานธนานุบาลเทศบาลนครขอนแก่น แห่งที่ 1 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น นายจักรพันธ์ นาทันริ และ นายธงชัย มนตรี ประเด็นเกี่ยวกับ “มาตรการเยียวยาของสถานธนานุบาลเทศบาลนครขอนแก่นทั้ง 2 แห่ง ในสถานการณ์เผชิญเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” โดยมี นางสว่างจิตร ตันติเวทย์ ผู้จัดการสถานธนานุบาลทศบาลนครขอนแก่น แห่งที่ 1 ร่วมให้ช้อมูลด้วย

 นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ว่า ในสภาวะปัจจุบันเป็นที่ทราบกันว่า เศรษฐกิจซบเซา มีหลายคนตกงาน ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดจากสถานประกอบการปิด และเศรษฐกิจตกต่ำ ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่น ได้เตรียมเงินทุนหมุนเวียนรองรับสภาพคล่องของสถานธนานุบาลเทศบาลนครขอนแก่น แห่งที่ 1 จำนวน 96 ล้านบาท และสถานธนานุบาลเทศบาลนครขอนแก่น แห่งที่ 2 จำนวน 51ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 140 กว่าล้านบาท เพื่อรองรับช่วงภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นนี้ โดยคิดว่า น่าจะเพียงพอรับมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เกิดปรากฎการณ์ในช่วงนี้ นั่นก็คือ ราคาทองสูงขึ้น ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาประชาชนจะนำทองมาจำนำมากกว่าไถ่ถอน แต่ในปัจจุบันสถิติการจำนำและการไถ่ถอนมีจำนวนเท่ากัน สิ่งที่ไถ่ถอนมากที่สุด คือ ทอง เพื่อนำทองไปขายอีกทอดหนึ่ง ส่วนด้านของการประเมินสิ่งของรวมทั้งราคาทองจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ซึ่งเป็นความรู้เฉพาะของผู้จัดการ และ ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล ส่วนใหญ่ตีมูลค่าจากสินค้าประเภทมือสองไม่ได้ตีมูลค่าเป็นสินค้าใหม่จะมีความรอบคอบและประสบการณ์ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี โดยมากจะรับจำนำสิ่งของอะไรก็ตามที่เป็นทรัพย์สินที่หมุนเวียน รวมถึงสามารถนำไปจำหน่ายต่อได้หากหลุดจำนำ แต่บางสิ่งบางอย่างก็เป็นการช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อกัน เช่น ผ้าขาวม้า ครกหิน รถจักรยาน เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้เดินหน้าต่อไปได้

ทั้งนี้ สถานธนานุบาลของเทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 2 แห่ง ได้มีมาตรการเยียวยาช่วงภาวะวิกฤติในการช่วยเหลือลูกค้าโดยการลดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 ดังนี้
-เงินต้นไม่เกิน 5,000บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.125 บาท/เดือน (ปกติ 0.50 บาท/เดือน)
-เงินต้นเกิน 30,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาท/เดือน (ปกติเงินต้นเกิน 30,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 บาท เดือน)
-เงินต้นเกิน 100,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาท/เดือน
และขยายอายุตั๋วเพิ่มขึ้นจากเดิมรับจำนำจาก 4 เดือน 30วัน ขยายเป็น 5 เดือน 30 วัน

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานธนานุบาลของเทศบาลนครขอนแก่น แห่งที่ 1 (ถนนรอบเมือง ใกล้กับโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู) หมายเลขโทรศัพท์ 043-246150 และ สถานธนานุบาลของเทศบาลนครขอนแก่น แห่งที่ 2 (บริเวณถนนกลางเมือง เยื้องกับสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 043-220881 ในวัน เวลา ราชการ

ที่มา:เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม

 

แสดงความคิดเห็น