ขก.เร่งพร่องน้ำบึงหนองโคตร เตรียมรับน้ำฝนป้องกันน้ำท่วม

ผู้ว่าขอแก่นสั่งลุยเร่งพร่องน้ำบึงหนองโคตร รองรับปริมาณน้ำฝนป้องกันปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ

วันที่ 24 เม.ย. 63  ที่สถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบึงหนองโคตร ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานจังหวัดฯ และตัวแทนเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการพร่องน้ำออกจากบึงหนองโคตร

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า เข้าใกล้หน้าฝนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีฝนตกลงมาจะมีน้ำท่วมขังทุกปี โดยมีบึงหนองโคตรเป็นแหล่งรองรับน้ำ ดังนั้นปีนี้เมื่อต้นเดือนเมษายน 2563 จึงได้มีการพร่องน้ำออกจากบึงหนองโคตรเพื่อรอรับน้ำใหม่ เพราะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๆได้แจ้งให้ทราบว่าปีนี้นั้นลักษณะสภาพอากาศทั่วไปที่คาดการณ์ว่าปริมาณน้ำฝนจะอยู่ในภาคปกติ อย่างไรก็ตามทางคณะกรรมการแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองขอนแก่นก็จะต้องดูสถานการณ์และประเมินตลอดเวลา เพื่อคาดหมายปริมาณน้ำฝนให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และการพร่องน้ำในบึงหนองโคตรจะพยายามพร่องน้ำให้สูงถึง 3 เมตร พร้อมดูบริเวณโดยรอบเพราะมีบางจุดของตลิ่งอาจมีการทรุดตัวลงมาได้ ดังนั้นการสูบน้ำออกจากบึงหนองโคตรต้องมีการประเมินเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใน

 ทั้งนี้ ทางจังหวัดขอนแก่นได้สนับสนุนงบประมาณมาให้เทศบาลตำบลบ้านเป็ดเพื่อให้ขุดรอกบึงสาธารณะหนองไฮ ใกล้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดขอนแก่น เพื่อให้เป็นแก้มลิงในการที่จะเก็บกักน้ำในบริเวณโรงเรียนคนตาบอดขอนแก่นได้ประมาณ 3 แสนลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพื้นที่แก้ปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด และแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในเขตชุมชนแห่งนี้ได้ดีอีกด้วยนอกจากนี้บริเวณศูนย์ข้าวฯที่อยู่ใกล้กับบึงสาธารณะหนองไฮก็จะมีการขุดลอกจัดเก็บผักตบชะวา เพื่อให้น้ำที่ระบายออกจากบึงหนองโคตรได้ระบายไปสู่ประตูน้ำที่ 5 ไหลลงไปสู่บึงทุ่งสร้าง เทศบาลนครขอนแก่น และไหลลงสู่ลำน้ำพองได้มีความสะดวกมากขึ้น

ที่มา:PR.KHONKAEN ปชส.ขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น