พร้อมบ่.. หมอใหญ่ขก.เตรียมแผนรับมือหลังปลดล็อคเมือง

“นพ.สมชายโชติ” นพ.สสจ.ขอนแก่นหารือเครือข่ายสาธารณสุข เตรียม 3 มาตรการรองรับหลังปลดล็อคเมือง ขอนแก่น 1.วิธีการใช้ชีวิตปกติใหม่ 2.ให้ความรู้และป้องกันโควิด-19 3.การค้นหากลุ่มเสี่ยง ระบุขอนแก่นมีโอกาสผ่อนปรนต้นเดือน พ.ค. 63
วันที่ 25 เม.ย. 63 รายงานข่าวแจ้งว่าแฟนเพจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ขอนแก่น เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดระบบบริการด้านสาธารณสุขและแผนรองรับการผ่อนปรนมาตรการการระบาดโรคติดเชื้อCovid-19 ณ ห้องประชุมชั้น2 ตึกใหม่ สสจ.ขก ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการ/ตัวแทนศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่น รพ.ขอนแก่น ธัญญารักษ์ ขอนแก่น จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ตัวแทนโรงพยาบาลแม่ข่าย (supernode/node)สาธารณสุขอำเภอรพ.สต. หัวหน้ากลุ่มงานและจนท.ที่เกี่ยวข้องในสสจ.ขก โดยมีรายละเอียดดังนี้
จังหวัดขอนแก่นเข้าสู่ระยะปลอดภัยจากการแพร่ระบาดเชื้อ covid-19 มีโอกาสปลดล็อกต้นเดือนพฤษภาคมควรต้องมีการเตรียมความพร้อม กรมการแพทย์เสนอแนวคิดNew normal healthcare serviceเพื่อจัดทำแผนเสนอแนวทางผ่อนปรนมาตรการฯด้านสาธารณสุข และตัวแทนโรงพยาบาลระดับต่างๆเสนอการดำเนินงานช่วงที่ผ่านมาและแผนเตรียมพร้อมจัดบริการสาธารณสุขรูปแบบใหม่
การเฝ้าระวังโรค
1.การใช้ชีวิตของประชาชนในแบบปกติใหม่ (New Normal Life)
     1.1 สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง ตลอดเวลาเมื่อต้องทำกิจกรรมทางสังคมหรือออกจากเคหะสถาน
     1.2 คุ้นเคยระยะห่าง 1-2 เมตรที่ปลอดภัยในทุกกิจกรรมทางสังคม
     1.3 ล้างมือหรือใช้แอลกอฮอล์เจลสม่ำเสมอเป็นนิสัย ก่อนและหลังสัมผัสบริเวณสิ่งที่ใช้ร่วมกัน
     1.4 มีวินัยในตนเองและร่วมสร้างสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการมีวินัยร่วมกันทางสังคม
2. การให้ความรู้และการเฝ้าระวัง
     2.1 การให้ความรู้ทุกกลุ่มวัย
     2.2 ประเมินความรู้ โดยการใช้แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานและพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)
     2.3 ใช้ Application ในการประเมินความเสี่ยง(DDC-Care/หมอชนะ)โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้งานให้สามารถประเมินความเสี่ยงของอาการการเจ็บป่วย เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการรักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
3. การค้นหากลุ่มเสี่ยง
     3.1 อสม./ผู้นำชุมชน ด่านชุมชน เคาะประตูบ้าน เฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
     3.2 จัดระบบการบริการ Home Quarantine กลุ่มเสี่ยง
     3.3 พัฒนาทีม SRRT เชื่อมระบบการค้นหากลุ่มเสี่ยง เฝ้าระวัง ส่งต่อผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวน PUI ให้เข้าระบบการรักษาตัวในโรงพยาบาล
     3.4 จัดทำธรรมนูญสุขภาพชุมชน/ตำบล
     3.5 จัดทำมาตรฐานร้านค้า สุขาภิบาลอาหารปลอดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)
.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
https://www.esanbiz.com/29095
แสดงความคิดเห็น