อบจ./ทม.ศรีสะเกษ จับมือมอบเงินสดเยียวยาโควิด-19

รายงานข่าวแจ้งว่าวันที่ 25 เม.ย.63 ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เปิดเผยว่าเทศบาลได้ออกประกาศให้ชาวบ้านที่มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามประกาศฯ ยื่นคำร้องผ่านประธานชุมชนฯหรือประธาน อ.ส.ม.หรือยื่นด้วยตนเองที่เทศบาลฯภายในวันที่ 27 เมษายน ครอบครัวละ 1 สิทธิ เพื่อขอรับการเยียวยาจากผลกระทบไควิด 19 ส่วนจำนวนเงิน ต้องรอพิจารณาอีกครั้งเมื่อมีผู้ผ่านการคัดเลือก ว่ามีจำนวนมากน้อยเพียงใดและจะตั้งงบประมาณจำนวนเท่าใด โดยจะโอนผ่านบัญชีธนาคารเป็นเงินสด เพื่อตัดปัญหาต่างๆ

.

ดร.ฉัฐมงคล กล่าวด้วยว่าการตั้งงบประมาณ เทศบาลฯ จะร่วมมือกับ ดร.วิชิต ไตรสรณกุล นายก อบจ.ฯโดยจะตั้งงบประมาณร่วมกันในการเยียวยาพิษ โควิด -19 ในครั้งนี้ ซึ่งจะประกาศผลให้ทราบในต้นเดือน พฤษภาคมนี้ ขณะนี้คณะกรรมการกำลังตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นคำขอ

แหล่งข่าว คุณประพันธ์ ดอกไม้

แสดงความคิดเห็น