นศ.ราชมงคลขอนแก่นโชว์ ‘กล้องตรวจวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ’

นศ. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ฯ มทร.อีสานวิทยาเชตขนแก่น เจ๋งผุดไอเดียสร้าง กล้องตรวจวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ สแกนใบหน้าประมวลผลทันทีต้านโควิด-19

นักศึกษาราชมงคลขอนแก่น เจ๋งผุดไอเดียสร้าง กล้องตรวจวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้เห็นปัญหาการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) ทำให้สถานที่ต่างๆ ต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้เข้าใช้บริการ โดยใช้บุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจวัดอุณหภูมิ ซึ่งถือเป็นภาระงานที่ต้องทำหลายชั่วโมงและต้องมีบุคลากรประจำตลอด จึงคิดค้นและพัฒนาเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายที่สามารถวัดอุณหภูมิได้โดยการค้นหาตำแหน่งใบหน้า ตามระดับความสูงที่ประมาณ 140-180 เมตร จะตรวจจับบริเวณที่อุณหภูมิสุงสุดบนใบหน้าได้ พร้อมแสดงค่าประมวลผลอุณหภูมิที่วัดได้ทันที และใช้เวลาเพียง 0.03 วินาทีเท่านั้นและมีระบบการชดเชยอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงจากสิ่งแวดล้อมโดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้ มีนักศึกษาที่ได้สละเวลามาสร้างกล้อง ได้แก่ นายจักรรินทร์ ขาวงาม นายพีระพงษ์ มงคลเมือง นายธนาธิป บับภาวัน นางสาวบุษกร บุญศรี นางสาวเยารัตน์ ปัตตายัง โดยมี ผศ.ดร.กฤษณะพงศ์ พันธ์ศรี เป็นที่ปรึกษา

แสดงความคิดเห็น