กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมใจมอบหน้ากาก Face Shield อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเงินบริจาค ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น

กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมใจมอบหน้ากาก Face Shield อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเงินบริจาค ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น เป็นกำลังใจฮีโร่สู้โควิด-19  ภายใต้กิจกรรม ‘ALL FOR HEROES’

เมื่อวันที่  30 เม.ย. 2563  กลุ่มเซ็นทรัล นำโดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น, ไทวัสดุ และบริษัทในเครือ จัดกิจกรรมอาสา “ALL FOR HEROES” เพื่อแสดงความห่วงใย ใส่ใจ ส่งต่อกำลังใจให้ฮีโร่สู้โควิด-19 โดย คุณนิสา ชาภู่พวง ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้า พร้อมด้วยพนักงานของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น  ได้ร่วมใจกันประกอบหน้ากาก Face Shield พร้อมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเงินสนับสนุนเพื่อใช้เป็นประโยชน์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาล และสถานพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น 3 แห่ง รายละเอียดดังต่อไปนี้ มอบเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 1,000,000 บาท ให้แก่ กองทุนวันศรีนครินทร์โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น รับมอบโดย รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณวัฒนา พุทธิสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนวันศรีนครินทร์   /มอบถุงมือยาง จำนวน 3,000 คู่, หน้ากาก Face Shield จำนวน 1,500 ชิ้น และหน้ากาก N95 จำนวน 300 ชิ้น ให้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น รับมอบโดย นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น/มอบหน้ากาก Face Shield จำนวน 500 ชิ้น ให้แก่ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รับมอบโดย นพ.ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัย ที่ 7 ขอนแก่น /มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ Covid-19 จำนวน 4 เครื่อง โดยไทวัสดุ ขอนแก่น
ให้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น  

  

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น และบริษัทในเครือ ขอเป็นกำลังใจเคียงข้างบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละทุกท่าน ที่ปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 นี้อย่างเต็มที่ และเราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในวันที่ประสบภัย เพื่อให้ทุกฝ่ายผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน และเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เดินหน้าต่อไปได้

ในส่วนของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น แม้จะปิดให้บริการชั่วคราวตามประกาศของภาครัฐ แต่เรายังคงเปิดให้บริการในส่วนที่จำเป็น เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต, ร้านสะดวกซื้อ, ร้านขายยา, ร้านอาหารแบบ Delivery & Take Away, ธนาคาร และศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือและระบบสื่อสาร ตามแนวปฏิบัติของภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เพื่อเป็นกำลังใจให้กัน ดูแลเอาใจใส่ ให้ความสะดวกและความปลอดภัยแก่ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และสังคม

แสดงความคิดเห็น