ด่วน!!ขอนแก่นยังไม่ประกาศผ่อนปรน 6กิจการและกิจกรรมในวันที่ 1 พ.ค.นี้

ผู้ว่าฯขอนแก่นเผยมาตรการผ่อนปรนใน 6 กิจกรรม ยังไม่เริ่มวันพรุ่งนี้ แต่ต้องรอระเบียบวิธีปฏิบัติทางสาธารณสุข คุมเข้มห้ามจำหน่ายสุรา 1-31 พ.ค. 

ขอบคุณภาพจาก77ข่าวเด็ด

วันนี้ (30 เม.ย. 63) หลังรับฟังการประชุมชี้แจงจากกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แนวทางปฏิบัติราชการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (VCS) ที่ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ได้หารือร่วมกับคณะกรรมการควบคุมโรค จ.ขอนแก่น เรื่องข้อกำหนดและมาตรการผ่อนปรนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ประชุมได้มีมติร่วมกันในประเด็นสำคัญว่า ประเด็นที่หนึ่ง ทางจังหวัดได้ยึดถือตามข้อกำหนดของนายกรัฐมนตรี ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4)

ดังนั้น จึงให้ขยายเวลาบังคับใช้ตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น ทั้ง 13 ฉบับ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย.63 ให้มีผลสิ้นสุดวันที่ 31 พ.ค.63 รวมถึงประเด็นเรื่อง การให้งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด จะมีผลต่อเนื่องโดยไม่เว้นวรรค ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาล และลดปัจจัยเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประเด็นที่สอง นโยบายของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ได้กำหนดผ่อนปรน 6 กิจการและกิจกรรม ประกอบด้วย 1. ตลาด ประกอบด้วยตลาดนัด ตลาดสดตลาดน้ำ ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน และแผงลอย 2. ร้านจำหน่ายอาหาร ประกอบด้วย ร้านจำหน่ายอาหารทั่วไป ขนาดไม่เกิน 2 คูหา ร้านเครื่องดื่ม ขนมหวานไอศครีม ที่อยู่บริเวณนอกห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารริมทางรถเข็น และหาบเร่ 3 กิจการค้าปลีกค้าส่ง แบ่งเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อบริเวณพื้นที่นั่ง หรือยืนรับประทาน รถเร่ขายสินค้าอุปโภคบริโภค ร้านค้าปลีกขนาดย่อม ร้านค้าปลีกชุมชน ร้านขายปลีกขนาดย่อมหรือร้านค้าปลีกชุมชน ร้านขายปลีกกิจการสื่อสารโทรคมนาคม 4. กีฬาสันทนาการแบ่งเป็นกิจกรรมในสวนสาธารณะสนามกีฬากลางแจ้งที่เป็นการออกกำลังกาย ไม่ใช่การแข่งขัน ได้แก่ เทนนิส ยิงธนู จักรยาน กอล์ฟ สนามซ้อม 5.ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย เฉพาะตัด สระ ไดร์ผม และ 6.อื่นๆ ร้านตัดขนสัตว์ ร้านฝากรับเลี้ยงสัตว์

ที่ประชุมมีมติว่า ทั้ง 6 กิจกรรมยังไม่สามารถเปิดดำเนินกิจการได้ในวันที่ 1 พ.ค.นี้ จนกว่าจะมีการประกาศระเบียบวิธีการปฏิบัติของทางจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะมีการประกาศให้ทราบในเร็ววันนี้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบในด้านความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุข หรือมีการระบาดซ้ำ

แสดงความคิดเห็น