ทน.ขอนแก่นเตรียมปลดล็อกถนนคนเดิน’เริ่ม16 พ.ค.นี้พร้อมจัดระเบียบอย่างเคร่งครัด

ทน.ขอนแก่นเตรียมปลดล็อกถนนคนเดิน’เริ่ม16 พ.ค.นี้พร้อมจัดระเบียบอย่างเคร่งครัด

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน (TV ช่องเนชั่น 22 และ ศูนย์ข่าวทานตะวัน) เกี่ยวกับการเปิดถนนคนเดินขอนแก่น

โดยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้กล่าวสรุปว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศถึงแนวโน้มว่า วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 จะมีมาตรการผ่อนปรนประเภทกิจการและกิจกรรม จำนวน 6 ประเภท คือ 1.ตลาด 2.ร้านอาหาร 3.กิจการค้าปลีก-ส่ง 4.กีฬาสันทนาการ 5.ร้านตัดผม/เสริมสวย 6.อื่นๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมถ้าหากมีการประกาศจากรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อให้ถนนคนเดินขอนแก่นได้มาตรฐานตามมาตรการควบคุม ทั้งมาตรการหลัก และ มาตรการเสริม จึงได้วางแผนไว้ว่า จะเริ่มเปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยที่เทศบาลนครขอนแก่นจำเป็นจะต้องมีการกำหนดมาตรการในการปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ทั้งการประชุมทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ การจัดระเบียบล็อคจำหน่ายสินค้า การกำหนดทางเข้า-ออก การคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การกำหนดอายุของผู้มาใช้บริการ และ การเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing เป็นต้น

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าในการดำเนินการเป็นอย่างไร จะได้นำเสนอให้ทราบต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องชาวขอนแก่นจะร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

ที่มา:เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น