สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติขอนแก่นไถ่ของโรงรับจำนำคืนชาวบ้าน

‘สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติขอนแก่น’ไถ่ของโรงรับจำนำคืนชาวบ้านหลังนำทรัพย์สิน และสิ่งของเครื่องมือทำมาหากินมาจำนำ เนื่องจากต้องการนำเงินไปใช้จ่าย จากภาวะวิกฤติ “โควิด-19”

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณสถานธนานุบาลเทศบาลนครขอนแก่น แห่งที่ 1 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวขอบคุณสมาคมแม่ดีเด่นประจำจังหวัดขอนแก่น นำโดย คุณปราณี ธีรภานุ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ-สมาชิกสมาคมฯ,คุณสุพรรัตน์ กองแก้ว สมาชิกสำนักงาน WORLD FRIENDSHIP CLUB และคณะ ในการลงพื้นที่ “โครงการ ปันน้ำใจ สร้างกำลังใจและรอยยิ้ม จากแม่ๆ”

สืบเนื่องจาก เทศบาลนครขอนแก่นได้รับแจ้งจากคุณแม่ปราณี ธีรภานุ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะกรรมการ-สมาชิกสมาคมฯ และคุณนฤมล – คุณนิมิต ลีสิริกุล,คุณกุลภัทร ศรีศุภเดชะ ,ดร.วีรพันธ์ – คุณนันทนา ศรีบุญลือ ตลอดจนสำนักงาน WORLD FRIENDSHIP CLUB มีความประสงค์ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยการไถ่ถอนทรัพย์สินที่ประชาชนมาจำนำไว้ที่สถานธนานุบาลแห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 จำนวน 59 ราย (มูลค่าไถ่ถอนครั้งนี้ จำนวนเงินทั้งสิ้น 41,079.50 บาท)

ในวันนี้มีผู้มารับทรัพย์สินจำนวน 20 ราย ส่วนที่เหลืออีก 39 ราย เทศบาลนครขอนแก่นจะติดต่อให้มารับภายหลัง ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นทั้งผู้ให้และผู้รับ สำหรับทรัพย์สินที่มีผู้มารับในครั้งนี้ เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ หรือ ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ได้แก่ หม้อหุงข้าว ,พัดลม ,จักรเย็บผ้า ,ตู้เชื่อม , จักรเย็บผ้า ,สว่านไฟฟ้า ,กระทะแม่เหล็กไฟฟ้า , หินเจียไฟฟ้า ,เลื่อยตัดเหล็ก , เครื่องตัดองศา , เตารีดไปน้ำ , เตาไมโครเวฟ , หม้อหุงข้าว ,หม้อก๋วยเตี๋ยว , กบไฟฟ้า และเครื่องสูบน้ำ เป็นต้น นอกจากนั้นผู้ใหญ่ใจดียังได้มอบเงินจำนวน 3,000 บาท ให้สถานธนานุบาลแห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 เพื่อไถ่ถอน “ผ้าขาวม้า” ให้กับเจ้าของทรัพย์สินอีกด้วย

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่มาร่วมแบ่งปันน้ำใจให้แก่ผู้ที่เดือนร้อนในภาวะวิกฤติเช่นนี้ นับว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เป็นที่พึ่งทางกาย – ใจ ในช่วงยากลำบาก ในการไถ่ถอนทรัพย์สินจากสถานธนานุบาลแห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 ซึ่งสามารถช่วยต่อชีวิตลมหายไจได้อีกต่อหนึ่งเพราะจะได้เอาเครื่องมือทำมาหากินไปช่วยเหลือหารรายได้จุนเจือครอบครัวต่อไป

ที่มา:เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น