‘มทส’ติดโผมหา’ลัยชั้นนำของโลกปี2020 ไต่อันดับ606ติดTOP 3 ในไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ติดอันดับ 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย จากสถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก  Round University Ranking (RUR) 2020 ขยับขึ้นอยู่อันดับที่ 606 ของโลก

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. เผยว่า ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก Round University Rankings 2019 โดย RUR Rankings Agency สหพันธรัฐรัสเซีย ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (A ranking of leading world universities) ประจำปี 2020 (https://roundranking.com/ranking.html#world-2020) ภาพรวมคะแนนตามพันธกิจหลัก 4 ด้านของมหาวิทยาลัยในระดับสากล  ปรากฎผลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้รับการจัดอันดับเป็นที่  3 ของประเทศไทย  ขยับขึ้นอยู่อันดับที่ 606 ของโลก โดยมีคะแนนตัวชี้วัดเฉลี่ยสูงขึ้นเกือบทุกด้าน ทั้งด้านความหลากหลาย ด้านความเป็นนานาชาติ ด้านความยั่งยืนทางการเงิน และด้านการวิจัย มทส. ที่ขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่ 1 ของไทย จากอันดับที่ 4 เมื่อปีที่แล้ว

สำหรับประเทศไทย มีมหาวิทยาลัยไทยเพียง 11 แห่ง ที่ติดอันดับในครั้งนี้ ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยมีอันดับคะแนนตามตัวชี้วัดตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในระดับสากล 4 ด้าน และผลอันดับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้ด้านความยั่งยืนทางการเงิน (Financial Sustainability)ผล มทส. อยู่อันดับ 462 ของโลก /ด้านการวิจัย (Research)ผล มทส. อยู่อันดับ 463 ของโลก /ด้านความหลากหลายด้านความเป็นนานาชาติ (International Diversity)/ผล มทส. อยู่อันดับ 513 ของโลก/ด้านการสอน (Teaching) ผล มทส. อยู่อันดับ 759 ของโลก

แสดงความคิดเห็น