อบต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดงโคราช แจกเงินสดครัวเรือนละ  2,000 บาท

อบต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง จ.นคราชสีมา  แจกเงินสดครัวเรือนละ  2,000 บาท มอบให้ถึงมือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติไวรัสโควิด-19

ภาพจากเพจ:ที่นี่โนนแดง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 ได้กระจายไปทั่วโลก ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิต ในหมู่ประชาชนเป็นจำนวนมากนั้น จนเป็นที่มาของการประกาศพรก.ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข จำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ ทำให้ประชาชนขาดรายได้ไม่มีเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว กระทบกับการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอุปโภค บริโภค ทำให้ประชาชนหลายครัวเรือนเดือนร้อนอย่างหนักในช่วงนี้

ภาพจากเพจ:ที่นี่โนนแดง

หลังจากเล็งเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา จึงได้ดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้กำหนดไว้ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชน ตามระเบียบของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ลงพื้นที่วัดบ้านป่าตะแบง เพื่อมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในเรื่องการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ครัวเรือนละ 2,000 บาท ซึ่งถ้าหากเป็นผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือผู้พิการจะได้ครัวเรือนล่ะ 3,000 บาท

ภาพจากเพจ:ที่นี่โนนแดง

ซึ่งการแจกเงินเยียวยาในครั้งนี้มีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินที่จะไม่จ่ายซ้ำซ้อนกับเงินเยียวยา”โครงการเราไม่ทิ้งกัน”และ”โครงการช่วยเหลือเกษตรกร”ของทางภาครัฐ แต่จะจ่ายให้กับผู้ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการอื่นๆของภาครัฐเป็นการทดแทน ส่วนสาเหตุที่ไม่จ่ายเป็นสิ่งของถุงยังชีพ เพราะจะมีประเด็นตามหลังว่า เหมาะสมหรือไม่ คุ้มค่าหรือไม่ และจะเป็นคำครหาในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งความเดือดร้อนของประชาชน เป็นเรื่องละเอียดอ่อน แต่ละคนประสบปัญหาแตกต่างกัน โดยการมอบเงินจะเป็นการยืนยันความโปร่งใสตรวจสอบได้ และให้ประชาชนนำเงินที่ได้ไปแก้ปัญหาด้วยตนเอง ว่าครอบครัวขาดเหลือสิ่งใดก็ไปซื้อสิ่งนั้นจะดีกว่า

ภาพจากเพจ:ที่นี่โนนแดง

ขอบคุณภาพจากเพจ:ที่นี่โนนแดง

ข้อมูล:KCTV Online Channel

แสดงความคิดเห็น