ผู้ว่าฯอุดรพร้อมนักธุรกิจ-ผู้ใจดีไถ่ถอนเครื่องมือประกอบอาชีพ

ผู้ว่าฯอุดรพร้อมนักธุรกิจ-ผู้ใจดีไถ่ถอนเครื่องมือประกอบอาชีพคืนให้ประชาชนกลับไปทำมาหากิน

วันที่ 8พ.ค.63 เวลา 15.00 น. ที่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการส่งมอบเครื่องมือประกอบอาชีพซึ่งไถ่ถอนจากโรงจำนำของรัฐและเอกชนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีและคณะกรรมการฯ พร้อมผู้นำชมรม องค์กร สมาคม สโมสร ชมรมในจังหวัดอุดรธานี ร่วมส่งมอบเครื่องมือประกอบอาชีพ

เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับนักธุรกิจภาคเอกชนและผู้ใหญ่ใจดีของจังหวัดอุดรธานี ได้หารือและตกลงร่วมกันในการให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยการไถ่ถอนของจำนำไม่เกิน 1,000 บาททุกราย จากโรงจำนำของรัฐและเอกชน จำนวน 9 แห่ง


การปลดหนี้จำนำ สร้างโอกาสให้คนอุดรธานีในครั้งนี้ หวังให้คนอุดรมีโอกาสในการสร้างรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างโอกาสของตน หรือลดรายจ่าย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และผู้ใหญ่ใจดีของจังหวัดอุดรธานี ไม่หวังสิ่งตอบแทนเพียงแต่ขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานเป็นคนดีของสังคมต่อไป

ที่มา:หอการค้าอุดรธานี 

แสดงความคิดเห็น