พรุ่งนี้พร้อมโอน.. ก.เกษตรฯพร้อมจ่ายงวดแรก 8.33 ล้านราย

กระทรวงเกษตรฯพร้อมจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท 3 เดือน วันที่ 15 พ.ค. 63 จำนวน 8.33 ล้านราย

วันที่ 14 พ.ค. 63 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ใกล้ครบกำหนดวันขึ้นทะเบียนสำหรับเกษตรกรที่ประสงค์ร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 รายละ 5,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน (พ.ค. – ก.ค. 63) ล่าสุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันเยียวยาเกษตรกรกลุ่มแรกที่ลงทะเบียนในโครงการฯ และผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 63 เป็นต้นไป จำนวน 8.33 ล้านราย ผ่านกลไกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ส่วนเกษตรกรกลุ่มที่ 2 คือ เกษตรกรที่อยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนเกษตรกร ราว 1.67 ล้านราย ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พ.ค. 63 เพื่อรับเงินเยียวยาภายในเดือน พ.ค. 63

หากเกษตรกรรายใดไม่เข้าเกณฑ์การรับสิทธิ์การช่วยเหลือเยียวยาครั้งนี้ เช่น ไม่สามารถเพาะปลูกได้ในปีการผลิต 2563/64 ทางกระทรวงเกษตรฯ จะมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้ในอนาคต แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้เร่งขึ้นทะเบียน หรือปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันภายในวันที่กำหนด นอกจากนี้ ทางกระทรวงก็เตรียมจัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์ฯ” เพื่อเป็นช่องทางให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่ได้รับการเยียวยาจากสาเหตุต่าง ๆ อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น