เครือข่ายSpark U อีสานปลุกคนขอนแก่น‘หิ้วตระกร้า ใช้ถุงผ้า’ไปตลาด

เครือข่ายคนทำงานโครงการ “Spark U หรือโครงการปลุกใจ เปลี่ยนเมือง เข้าพบนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมหารือ จัดกิจกรรมรณรงค์ชาวขอนแก่น ร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เริ่มจากครอบครัว คัดแยกขยะ จัดการขยะเปียก ลดการใช้ถุงพลาสติก ปลูกผักกินเอง ฯลฯ โดยมีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ที่ถนนคนเดิน และ ตลาดต้นตาล เป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – ธันวาคม 2563 

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสีโห เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรี นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก,กอง และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือกับคณะเครือข่ายคนทำงานโครงการ “Spark U” หรือโครงการ “ปลุกเปลี่ยนเมือง” ภายใต้โครงการสปาร์คยูอีสาน (Spark U อีสาน) ขับเคลื่อนในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น ประกอบด้วย คุณสุมาลี สุวรรณกร ประธานเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน ,คุณวิรุณภพ สุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10 พร้อมคณะ ร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ด้วย

สำหรับโครงการ “Spark U” หรือโครงการ “ปลุกเปลี่ยนเมือง” ภายใต้โครงการสปาร์คยูอีสาน (Spark U อีสาน) ขับเคลื่อนพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่นในครั้งนี้ จะมีหลากหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรมประกวดโครงการ “โรงเรียนเราต้องสะอาด” ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่ ,การจัดแคมเปญรับสมัครครอบครัวรักษ์โลก ,กิจกรรมรณรงค์หัวข้อ “ปลุก-เปลี่ยนเมือง เป็นต้น

โดยใช้พื้นที่ปฏิบัติการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เน้นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวขอนแก่น (เน้นเขตเทศบาลนครขอนแก่น)ร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เริ่มจากครอบครัว คัดแยกขยะ จัดการขยะเปียก ลดการใช้ถุงพลาสติก ปลูกผักกินเอง ฯลฯ โดยมีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ที่ถนนคนเดิน และ ตลาดต้นตาล เป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – ธันวาคม 2563 ซึ่งมี กิจกรรมรณรงค์ประกอบ ดังนี้
1.ตั้งบูธเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนแก้ปัญหาขยะ
2.เชิญชวนคนเมืองขอนแก่นร่วมลงชื่อเป็นคนดีเมืองขอนแก่น ไ ม่ทิ้งขยะ หิ้วตะกร้าไปตลาด
3.แจกต้นไม้เพื่อนำไปปลูกที่บ้าน
4.เชิญชวนร้านค้าในตลาดหากร้านไหนใช้บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะมีของแจก
5.เชิญชวนคนที่มาเดินตลาด หากใครถือถุงผ้ามา หรือนำสิ่งของเหลือใช้มาแลกกับต้นไม้เพื่อกลับไปปลูกบ้าน
6.แจกใบปลิวให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะในครัวเรือน การคัดแยกขยะ การลดมลพิษฝุ่นพีเอ็ม 2.5
7.เชิญชวนคนร่วมลงชื่อเป็น “ครอบครัวรักษ์โลก” ทำกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวทานเองที่บ้าน หรือเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ทำร้ายโลก
8.อัดคลิปพูดปฏิญาณตนเป็นคนรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือทำความดีด้วยการรักษ์โลก ลดขยะ ลดมลพิษ
เป็นต้น

ที่มา:เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น