ผู้ว่าฯขก.เตรียมเสนอขออนุมัติให้โรงแรมทุกแห่งเปิดบริการได้

ผู้ว่าฯขอนแก่น เตรียมเสนอศูนย์บริหารข้อมูลโควิดขออนุมัติให้โรงแรมทุกแห่งเปิดบริการได้ ภายใต้มาตรฐานด้านสาธารณสุข 

ที่ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ว่า ที่ประชุมได้ประชุมพิจารณาใน 3 ประเด็นหลัก ที่จะต้องเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่

ประเด็นที่ 1. การประเมินตนเองในรอบที่ 2 เพื่อรายงานข้อมูลในภาพรวมทั้งประเทศ ในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ นั้น คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ได้ประเมินตนเองถึงความร่วมมือของประชาชน ซึ่งในภาพรวมถือว่าได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  และจังหวัดจะได้สรุปข้อมูลเพื่อเสนอรัฐบาลต่อไป

ประเด็นที่ 2 การที่จังหวัดขอนแก่นเป็นเมือง MICE City เมืองแห่งการจัดประชุมสัมมนาและนิทรรศการขนาดใหญ่ของภูมิภาค และจังหวัดขอนแก่น ได้ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ ณ ปัจจุบัน ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงต่ำ ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ได้มีสถานที่รองรับในการพักแรม ซึ่งจังหวัดขอนแก่น มีโรงแรมในพื้นที่ จำนวน 432 แห่ง โดยก่อนหน้านี้จังหวัดขอนแก่นได้พิจารณาผ่อนปรนให้โรงแรมที่ดำเนินการได้ตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข สามารถเปิดให้บริการได้ จำนวน 150 โรงแรม และจังหวัดขอนแก่นจะได้ทำหนังสือขออนุมัติไปยังส่วนกลางในการให้โรงแรมทุกแห่งสามารถเปิดบริการได้ทั้งหมด โดยต้องรอผลการพิจารณาจากส่วนกลางเป็นสำคัญ

ประเด็นที่ 3 จังหวัดขอนแก่น ในฐานะเมือง SMART City ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น ชื่อ Food Coupon เพื่อให้ลงทะเบียน จัดเก็บข้อมูลคนเร่ร่อน คนยากไร้ ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งขณะนี้ Application ได้พัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดย Food Coupon นี้ในอนาคตจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับ Food Bank ที่จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดทำขึ้นทั้ง 26 อำเภอ และยังสามารถใช้ควบคู่กับ QR Code ที่กำหนดให้สถานบริการ สถานที่ราชการ ต้องจัดทำระบบ QR Code ทุกแห่ง โดยผู้รับบริการจะต้องสแกน QR Code ตามสถานที่ต่างๆ ที่ไปรับบริการ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้เข้ารับบริการในแต่ละกิจการ เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มความสามารถในติดตาม สอบสวนโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่มีการแพร่ระบาดของโรคเกิดขึ้น พร้อมทั้งได้เชิญชวนผู้ประกอบการทุกกิจการที่ได้รับการผ่อนปรนในระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา และกิจกรรมต่างๆ ที่จะได้รับการผ่อนปรนในระยะที่ 2 ต่อจากนี้ไป ได้เตรียมความพร้อมในการจัดทำ QR Code ผ่าน www.khonkaenstopcovid.com ซึ่งจังหวัดขอนแก่น จะมีการจัดทำ QR Code ชื่อ Khonkaen Trust City ควบคู่กันไปด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและผู้รับบริการในแต่ละกิจกรรมด้วย

ที่มา:สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ภาพ-กัมพล ทีวี 

แสดงความคิดเห็น