‘ครูวีระ’ฉะก.ศึกษาธิการ‘เรียนออนไลน์’สร้างความลำบากเด็กยากจน?

นายวีระ สุดสังข์ นักเขียนอิสระ อดีตครูสอนภาษาไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว หัวข้อ มันสมองกระทรวงศึกษาธิการ ว่า วันนี้ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นวันแรกที่กระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนออนไลน์ผ่านโทรทัศน์และโทรศัพท์มือถือ เรื่องนี้ผมไม่เห็นด้วยมานับแต่มีนโยบายนี้, เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 ผมให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุ อสมท. คลื่น 96.5 ก็ยังตอกย้ำความคิดของผมว่า1.หลักการและเหตุผลเดียวจะใช้เป็นนโยบายกับนักเรียนทั้งประเทศไม่ได้ ต้องคำนึงถึงความแตกต่างของเด็กในเมืองและเด็กตะเข็บชายขอบ นโยบายทุกนโยบายต้องละเอียด รอบคอบ คำนึงถึงปัจจัยของความแตกต่าง, สถานภาพของเด็ก, สถานภาพของครอบครัว, ยกตัวอย่างเช่น บางครอบครัวไม่มีไฟฟ้าใช้, ไม่มีโทรทัศน์ดู แต่มีเด็กในวัยเรียนหนังสือ, แม้หลายครอบครัวจะมีฐานะดี มีไฟฟ้าใช้, มีโทรทัศน์ดูอยู่เครื่องหนึ่ง แต่มีเด็กวัยเรียนในครอบครัวนั้นหลายคน บางคนอยู่ชั้นอนุบาล, บางคนอยู่ชั้น ป.2 บางคนอยู่ชั้น ป.6 จะให้ครอบครัวนั้นต้องซื้อโทรทัศน์เพิ่มหรืออย่างไร? ส่วนผู้ปกครองที่กำกับดูแลเด็กมีทั้งรุ่นปู่ย่าตายาย จบ ป.4 มีทั้งลุงป้าน้าอาจบ ป.6 และพ่อแม่เด็ก จบ ม.3 หรือ ม.6 ความรู้ด้านการศึกษาแตกต่างกัน จะดูแลการเรียนการสอนออนไลน์ให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันได้อย่างไร?
2.อย่าละเมอเพ้อพกถึงคุณภาพการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 หรือ 4.0 เพราะปัจจุบันเด็กไทยไม่ได้เท่าเทียมกัน คำว่า “เท่าเทียม” นี้ มิได้หมายถึง เด็กในเมืองจบ ม.6 หรือปริญญาตรี, เด็กตะเข็บชายขอบก็จบ ม.6 หรือปริญญาตรีเหมือนกัน แต่คำว่า “เท่าเทียม” นี้ หมายถึง คุณภาพของเด็ก เด็กมีความรู้ เด็กฉลาด เด็กคิดสร้างสรรค์เป็น มีจิตใจดีและร่างกายแข็งแรงใกล้เคียงกันหรือเท่าเทียมกัน อย่างนี้จึงเป็นความหวังว่า “ศตวรรษที่ 21 ด้านการศึกษาของคนไทยเต็มไปด้วยคุณภาพ” แต่สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน เป็นอย่างนั้นหรือยัง? กระทรวงศึกษาธิการควรแก้ปัญหาและมีแนวทางพัฒนาอย่างไร? รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการรับรู้เรื่องนี้หรือไม่? หรือว่าละเมอเพ้อพกไปกับนักคิด นักวิชาการ “ตีนไม่ติดดิน”
3.หันมาดูแบบฝึก-ใบงาน (ในรูป) มันสมองของคนออกแบบการเรียนรู้มีแค่นี้หรืออย่างไร? ใคร? สังกัดกรมไหน? เป็นคนออกแบบ “ทำไมปัญญาอ่อนได้ขนาดนี้?” ผมจะยกตัวอย่างให้เห็น เมื่อวานนี้เด็กส่วนใหญ่กำลังเรียนชั้นอนุบาล ในระดับอนุบาลมีการผสมคำภาษาอังกฤษหรือยัง? มีการอ่านการเขียนภาษาอังกฤษเป็นคำ เป็นประโยคหรือยัง? และได้รู้บ้างหรือไม่ว่า หลักสูตรระดับปฐมวัยนั้น เขามุ่งเน้นเรื่องอะไร? พอวันนี้ขึ้นชั้นเรียน ป.1 เป็นวันแรก แบบฝึก-ใบงาน มีภาษาอังกฤษเต็มหน้ากระดาษ มีคำสั่งให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่าง เด็กเทวดาที่ไหนมันจะรู้เรื่อง? ผู้ปกครองที่จบ ป.4, จบ ป.6 จะอธิบายแบบฝึก-ใบงานนี้ให้ลูกหลานเข้าใจได้อย่างไร? มีเด็กชั้น ป.1 วันแรกกี่คนที่สามารถทำแบบฝึก-ใบงานนี้ได้ ผมรู้สึกสมเพชเวทนาความคิด สติปัญญาและมันสมองของนักวิชาการในกระทรวงศึกษาธิการ “คิดกันอย่างนี้ได้อย่างไร?” แล้วมันจะส่งผลต่อเด็กต่อไปอย่างไร?


4.บรรดาคุณท่านทั้งหลายที่กำหนดนโยบายและสั่งให้บุคลากรปฏิบัตินั้นแสดงให้เห็นว่า “บกพร่องทางประสบการณ์และวิธีคิด” ผมไม่รู้ว่า “สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตนใดดลบันดาลให้คนไร้สมองด้านการจัดการศึกษาไปนั่งอยู่ในระดับกระทรวงซึ่งรับผิดชอบคนทั้งประเทศ”

แสดงความคิดเห็น