‘จุรินทร์’ชื่นชม’ตู้ปันสุข’ขอนแก่น

‘จุรินทร์’ชื่นชม’ตู้ปันสุข’ขอนแก่น น้ำใจคนอีสานช่วยกันในยามยาก รู้จักแบ่งบัน เอื้อเฟื้อในยามวิกฤต 

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่น นำโดย นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหย้าที่เทศบาลนครขอนแก่น  นอกจากนั้น ยังได้รับเกียรติจากนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมให้กำลังใจคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน “ตู้ปันสุขปันน้ำใจ” เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน ช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19


โดยตู้ปันสุขปันน้ำใจนี้ ทางสโมสรซอนต้าสากลขอนแก่น เป็นผู้นำมามอบให้กับเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อตั้งวางไว้ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมีการตั้งกฎกติกา มารยาท เพื่อให้ประชาชนสามารถมาหยิบสิ่งของเท่าที่จำเป็นเท่านั้น (คนละไม่เกิน 5 ชิ้น)

ซึ่งในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของ ได้แก่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ ,นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล , สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น นำโดย คุณปราณี ธีรภาณุ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ,สโมสรซอนต้าสากลขอนแก่น น้ำโดย คุณระพีพรรณ เฉลิมพาณิชย์ นายกสโมสรซอนต้าสากลขอนแก่น ,โรงสีข้าวชัยมงคล ,โรงแรมแสนสำราญ ,ร้านใจงามผ้าม่าน , คุณแม่ประสงค์ พ่วงพระลับ ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด นีท ฟู้ดส์ (น้ำปลาร้านายพล) เป็นต้น

ทั้งนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวชื่นชมเทศบาลนครขอนแก่น และเครือข่ายที่ร่วมกันแบ่งปัน ช่วยเหลือ บรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงโควิด -19 นอกจากนั้นยังได้กล่าวชื่นชมสังคมไทยที่พร้อมที่จะแบ่งปัน สะท้อนความมีน้ำใจของคนไทยในเรื่องของการแบ่งปัน เมื่อเรามีพอ พอกิน พอใช้แล้ว เหลือก็แบ่งปันให้กับผู้ที่มีปัญหา มีฐานะด้อยกว่าเรา เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน สำหรับผู้ที่มารับการปันสุข จะสะท้อนถึงแนวคิดการพอเพียง เอาไปแต่พอใช้ พอกิน วันหลังก็มาเอาไปอีก เพื่อจะได้แบ่งปันให้กับคนข้างหลังของเราอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น