“ตู้ปันสุข” ราชมงคลขอนแก่น

ปันน้ำใจต่อเนื่อง ราชมงคลขอนแก่นผุด‘ตู้ปันสุข’New Normal การแบ่งปันช่วงโควิด-19 ช่วยบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน ตามนโยบาย  ขาดเหลืออะไรเชิญหยิบ ฟรี!เชิญคนใจดี เติมความสุข

ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น อาจารย์บุญกิจ อุ่นพิกุล ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น อาจารย์ประพันธ์ ยาวระ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมใจจัดเรียงสิ่งของ อาหารแห้งเข้าตู้ปันสุข ที่ ตั้งบริเวณทางออก ด้านถนนศรีจันทร์

ทั้งนี้การจัดตั้งตู้ปันสุขถือเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจ ราชมงคลขอนแก่นร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 โดยหวังว่าตู้ปันสุขจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้ผู้ประสบปัญหาไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 สามารถมาใช้บริการตู้ปันสุข ที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ตามนโยบาย เชิญคนใจดี เติมความสุข ขาดเหลืออะไรเชิญหยิบ ฟรี!

แสดงความคิดเห็น