ตรวจสอบบัญชีพร้อมเพย์ง่าย ๆ

 

ในช่วงที่ผ่านมาหลายธนาคารได้รณรงค์ให้ทุกคนหันมาใช้บริการพร้อมเพย์โดยสามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์ได้ทั้งเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการและประหยัดค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน  และเมื่อเวลาผ่านไปหลายคนจำไม่ได้ว่า ตนเองเคยผูกพร้อมเพย์ไว้แล้วหรือยัง บางคนได้ยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่เคยผูกพร้อมเพย์ไว้แต่จำไม่ได้ว่าได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือยัง

ในวันนี้ผู้เขียนจะขอแนะนำวิธีตรวจสอบบัญชีพร้อมเพย์  ซึ่งสามารถทำเองได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชั่นของธนาคารบนมือถือ (Mobile Banking)  โดยบางธนาคารให้เลือกที่เมนู “บริการพร้อมเพย์”  และเมื่อเข้าสู่บริการพร้อมเพย์แล้วจะทราบได้ทันทีเลยว่า เลขบัตรประชาชน หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือนั้น ได้ผูกพร้อมเพย์ไว้แล้วหรือยัง และถ้าได้ผูกพร้อมเพย์ไว้แล้วแอปพลิเคชั่นบางธนาคารก็จะระบุชื่อธนาคารให้ทราบด้วย (ตามภาพ)

แอปพลิเคชั่นของบางธนาคารสามารถตรวจสอบได้โดยเลือกจากเมนู “สมัครพร้อมเพย์” และเมื่อทำตามขั้นตอนการสมัครไปจนเสร็จสิ้นจึงจะทราบผลว่าหมายเลขโทรศัพท์ หรือ เลขบัตรประชาชนนั้น ได้ผูกพร้อมเพย์ไว้แล้วหรือไม่  หากมีการผูกไว้กับบัญชีเงินฝากแล้ว ก็จะปรากฏข้อความว่า “ไม่สามารถผูกเป็นบัญชีพร้อมเพย์ได้ เนื่องจากได้ผูกไว้แล้ว” หรือ หากได้มีการผูกพร้อมเพย์ไว้กับบัญชีเงินฝากของธนาคารอื่น ก็จะขึ้นข้อความว่า “ไม่สามารถผูกเป็นบัญชีพร้อมเพย์ได้ เนื่องจากได้ผูกกับธนาคารอื่นไว้แล้ว” แต่หากไม่เคยผูกพร้อมเพย์ไว้กับธนาคารใดเลยการสมัครพร้อมเพย์ก็จะเสร็จสมบูรณ์  และเป็นการผูกพร้อมเพย์กับบัญชีเงินฝากของธนาคารนั้น

สำหรับในกรณีคนที่ไม่มีแอปพลิเคชั่นของธนาคาร แต่มีบัตร ATM ก็สามารถตรวจสอบได้โดยใช้บัตร ATM สมัครพร้อมเพย์ที่ตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ ก็จะทราบผลว่าบัญชีของตนผูกพร้อมเพย์ไว้แล้วหรือยัง นอกจากนี้ ท่านยังสามารถตรวจสอบได้ที่สาขาของธนาคารที่ใช้บริการ โดยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้ และหากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลก็สามารถติดต่อธนาคารที่ใช้บริการดำเนินการให้ ซึ่งแต่ละละธนาคารจะมีขั้นตอนแตกต่างกันไป

ต่อไปนี้หากท่านสงสัยว่าบัญชีเงินฝากของท่านผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้แล้วหรือยัง ท่านคงไม่ต้องกังวลใจแล้วนะคะเพราะท่านสามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีการง่าย ๆ ดังกล่าวข้างต้นค่ะ

บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย

โดย-นางสาวอัมพร นิติกิจไพบูลย์ ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน

แสดงความคิดเห็น