สกายวอร์คเชียงคานสร้างเสร็จแล้ว

สกายวอร์คเชียงคาน แลนด์มาร์คใหม่ของจ.เลยสร้างเสร็จแล้วคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดบริการนักท่องเที่ยวชุดแรกในเดือนตุลาคม 63 นี้อย่างแน่นอน

ที่ห้องประชุมบนภูพระใหญ่ จุดสร้างสกายวอล์ก ริมน้ำโขง บ้านท่าดีหมี ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  นายสมพงษ์ ผลพัฒนกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอเชียงคาน นายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 รวมทั้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ นายก อบต.ปากตม ประธานหอการค้า ได้ร่วมประชุม เพื่อเตรียมการบริหารจัดการ เปิดรองรับนักท่องเที่ยวขึ้นบนสกายวอล์ค จุดชมทิวทัศน์ ชมทะเลหมอก แม่น้ำสองสี ริม 2 ฝั่งโขง ไหว้ภูพระใหญ่ หลังจากที่โยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการสร้างเสร็จแล้ว


นายโสภณ สุวรรณรัตน์ เผยว่า เนื่องจากว่าวันนี้ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้มาประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะเตรียมการบริหารจัดการรองรับกับนักท่องเที่ยวสกายวอล์ค ภูพระใหญ่ ซึ่งในตัวโครงสร้างของสกายวอล์ค ได้ดำเนินการส่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนที่เกี่ยวข้องจะเป็นการจัดการบริการให้กับท่องเที่ยว เช่นสถานที่จอดรถ การจัดรถขึ้นลง การรักษาความปลอดภัย ในการบริหารจัดการทั้งหมดซึ่งในที่ประชุมได้ให้ทาง อพท.มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รวมทั้งทางอำเภอเชียงคาน และ อบต.ปากตม เร่งดำเนินการ ในส่วนที่จอดรถ ร้านขายสินค้าโอท็อป ห้องน้ำ ด้านล่างทาง อบต.ปากตม ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการแล้ว


ในส่วนที่ดินด้านล่างที่ติดพื้นที่ป่า ขณะนี้กำลังดำเนินการขออนุญาตทางป่าไม้ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ เมื่อทุกอย่างเรียบร้องร้อยแล้ว ทางจังหวัดคงจะประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้อง เปิดให้ท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่ง แต่ในขณะนี้ประเทศไทยยังอยู่ในระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การท่องเที่ยวคงต้องชะลอไปก่อนจนกว่าจะพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ถึงตอนนั้นคนไทยจะได้ชมและมาเสียวบนสกายวอล์ก เมืองเชียงคานอย่างแน่นอน

ขอขอบคุณที่มา-ภาพ:ชมรมสื่อท่องเที่ยวสะออนไลน์ https://www.facebook.com/TravelSaOnlineClub/

แสดงความคิดเห็น